• oktobar 15, 2019

Impresum

 

Za izdavača: Violeta Popović, predsednik
www.gminfo.rs
email: desk@gminfo.rs

tel:+381/064-37-67-017

Odgovorni urednik: Violeta Popović
Urednik za etiku: Petar Jeremić
Redakcija: Goran Trifunović, Miloš Mijatović, Violeta Popović, Petar Jeremić, Zoran Ranković
Stalni saradanici: Boško Lomović, Milorad Bošnjak,
Adresa redakcije: Železnička b.b. Gornji Milanovac

email redakcije: desk@gminfo.rs
GMINFO je upisan u Registar medija kod APR pod brojem:
IN000307

Za odlučivanje o poštovanju Kodeksa novinara Srbije u ovom mediju nadležan je Savet za štampu.