Zašto je u Gornjem Milanovcu skuplja voda za privredne subjekte

Zašto je u Gornjem Milanovcu skuplja voda za privredne subjekte foto. dcwater.com

Našoj redakciji obratio se sugrađanin (podaci poznati redakciji) koji je pre mesec dana od JKP "Gornji Milanovac" dobio rešenje u kojem stoji da je obavezan da razdvoji vodomere u kući u kojoj stanuje i u kojoj mu se nalazi i lokal. On smatra da je to protivzakonito i pita zašto JKP "Gornji Milanovac" naplaćuje privrednim subjektima vodu po višim tarifima.

- Ništa ne bih ni primetio, kao verovatno i mnogi sugrađani, da pre mesec dana nisam dobio rešenje, da u kući u kojoj imam stambeni deo i lokal, moram da razdvojim vodomere. Ako to ne učinim, JKP "Gornji Milanovac" će mi naplaćivati vodu po višoj tarifi  - rekao je za naš sagovornik i dodao da ga je sve ovo nateralo da se zamisli i pročita Zakon o komunalnim delatnostima, kao i Odluku o komunalnim delatnostima  na teritoriji opštine Gornji Milanovac.

- Kako bih bio siguran da je ovakva odluka protivzakonita, pročitao sam Zakon i video da je u jednoj odluci jasno navedeno da se cena komunalnih usluga ne može formirati na osnovu kategorije potrošača, nego isključivo zbog razlike u ceni pružanja određene usluge. Iz ovoga sledi da, pošto su u Gornjem Milanovcu svi potrošači priključeni na isti vodovod, i cena pružanja usluge je za sve ista - naglasio je.

 

 

 

Ovim povodom obratio se i predsedniku SO Gornji Milanovac Lazaru Nikoliću kako bi nadležnima skrenuo pažnju da Odluka o komunalnim delatnostima na teritoriji Opštine Gornji Milanovac (Službeni glasnik opštine Gornji Milanovac 29/2016 od 28. decembra 2016.) nije u saglasnosti sa Zakonom o komunalnim delatnostima (Službeni glasnik Republike Srbije 88/2011 i 104/2016).

- Pokušao sam da skrenem pažnju nadležnih na ovu nelogičnost i nezakonitost obraćajući se i predsedniku SO Gornji Milanovac. Dopis sam uredno predao na pisarnici opštine, ali do danas nisam dobio nikakav odgovor - izjavio je nezadovoljni sugrađanin. Po njegovim rečima, JKP "Gornji Milanovac" na osnovu neke svoje odluke, vodu naplaćuju po višim i nižim tarifama.

- U pomenutoj odluci se ne pominje da je cena pružanja usluge različita, već samo da je JKP "Gornji Milanovac" u obavezi da kategorizuje. Verovatno je da su različite tarife proizvod neke odluke samog JKP "Gornji Milanovac". Takođe, iz navedene odluke se vidi da JKP "Gornji Milanovac" treba da naplaćuje vodu po cenama za kategoriju privrede, ali s obzirom da je to nezakonito, smatram da su korisnici usluga oštećeni, jer je JKP "Gornji Milanovac" dužno da poštuje ovu odlluku (iako je neustavna) – zaključio je naš sagovornik.

 

foto: gminfo.rs

 

Na koji način je u opštini Gornji Milanovac određena cena komunalnih usluga, pitali smo direktora JKP "Gornji Milanovac" Ivana Lazića koji nam je rekao da su načela za određivanje cena komunalnih usluga propisana članom 25. Zakona o komunalnim delatnostima ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011 i 104/2016).

-  Član 25. Zakona o komunalnim delatnostima propisuje načela za određivanje cena komunalnih usluga, pa imamo načelo "potrošač plaća", "zagađivač plaća",  dovoljnost cene da pokrije poslovne rashode, usaglašenost cena komunalnih usluga sa načelom pristupačnosti, kao i načelo nepostojanja razlike u cenama između različitih kategorija potrošača, sem ako se razlika zasniva na različitim troškovima obezbeđivanja komunalne usluge. Takođe, ovaj član Zakona o komunalnim delatnostima, propisuje da ako se za različite kategorije korisnika komunalnih usluga primenjuju različiti metodi obračuna, mora se voditi računa da cena bude srazmerna sa troškovima pružanja te usluge. Lokalna samouprava je ta koja može propisati da se u postupku kontrole korišćenja komunalne usluge naplaćuje posebna cena, i to za slučaj korišćenja komunalne usluge na način koji je u suprotnosti sa propisima kojima se uređuje ta komunalna delatnost - rekao je direktor JKP "Gornji Milanovac" Ivan Lazić i dodao da je Odluka o komunalnim delatnostima na teritoriji opštine Gornji Milanovac usvojena na sednici Skupštine opštine Gornji Milanovac, krajem 2016. godine.

 

foto:JKP Gornji Milanovac

- Na sednici Skupštine opštine Gornji Milanovac, održanoj 27. decembra 2016. godine doneta je Odluka o komunalnim delatnostima na teritoriji opštine Gornji Milanovac, a na osnovu člana 36. izvršena je kategorizacija korisnika na: privredu (privredna društva, radnje, banke, osiguravajuća društva, zadruge, državni organi, javne službe, ustanove i drugi oblici organizovanja),  škole, bolnice i zdravstvene ustanove, preduzeća i ustanove kojima je osnivač opština Gornji Milanovac, zatim domaćinstva u stambenim zgradama kolektivnog stanovanja, individualna domaćinstva u gradu, kao i individualna domaćinstva u selu i naselju Rudnik - naveo je Lazić.

Pripadnost korisnika pojedinoj grupi, kako je za naš portal rekao direktor Lazić, određuje se prilikom izdavanja odobrenja za priključenje.
-  Kojoj od pet navedenih grupa će pripasti određeni korisnik određuje se prilikom izdavanja odobrenja za priključenje. Davalac usluga je dužan da vodi evidenciju svih korisnika vode i kanalizacije, dok je dužnost korisnika da svaku promenu kategorije potrošača, iz stava 1. Odluku o komunalnim delatnostima na teritoriji opštine Gornji Milanovac, prijavi davaocu usluga u roku od osam dana od nastanka. Naglasio bih da se naplata komunalnih usluga u opštini Gornji Milanovac vrši u skladu sa Zakonom i Odlukama osnivača, a ne u skladu sa nekom mojom odlukom ili odlukama mojih prethodnika- zaključio je Lazić.

 

foto: gminfo.rs

Nakon ovoga obratili smo se advokatu Dušanu Vujoševiću kako bi problem našeg sugrađanina bio sagledan i sa pravne strane.

-  Član 25. Zakona o komunalnim delatnostima propisuje načelo nepostojanja razlike u cenama komunalnih usluga između različitih kategorija potrošača, sem ako se ta razlika zasniva na različitim troškovima obezbeđivanja komunalne usluge. Stoga se osnovano postavlja pitanje: "Da li je Odluka o komunalnim delatnostima opštine Gornji Milanovac, u delu kojim se korisnici, radi utrđivanja cene usluga, razvrstavaju u pet kategorija, u skladu sa Ustavom i Zakonom?" - rekao nam je advokat Dušan Vujošević i dodao da je važno napomenuti da ocenu ustavnosti i zakonitosti opštih akata može vršiti jedino Ustavni sud.

-  U vezi sa ovom tematikom Ustavni sud, koji jedini može vršiti ocenu ustavnosti i zakonitosti opštih akata, do sada je doneo jednu odluku kojom je utvrđeno da akt jedinice lokalne samouprave nije u skladu sa odredbom člana 25. Zakona o komunalnim delatnostima. U pitanju je odluka Ustavnog suda IUo br. 149/2011 od 14.02.2013. god. Međutim, dok se eventualno ne utvrdi nesaglasnost sa Ustavom ili Zakonom, opštinska Odluka o komunalnim delatnostima proizvodi pravno dejstvo, tako da trenutno nema smetnji za njenu primenu- zaključio je Vujošević.

 

gminfo.rs

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter
Ocenite ovaj članak
(3 glasova)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top