Riznica

Danas se u Republici Srbiji obeležava Dan primirja u Velikom ratu. To je nov državni praznik koji se obeležava od 2012. godine, pa mnogi još uvek ne znaju zbog čega se ovaj dan slavi. Na ovaj dan, 1918. godine je nastupilo primirje na Zapadnom frontu između Nemačke i sila Antante dogovoreno u zoru toga dana sa početkom u 11 časova. Ovo je označilo, u većem delu sveta, prekid svih neprijateljstava sa Nemačkom i njenim saveznicama. Pojedini otpori nastavljeni su još par nedelja po uspostavljenom primirju.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Crkva Svetog Dimitrija u Brezni zadužbina je Obrenovića. Crkvu je sagradila kneginja Ljubica od nasledstva koji joj je pripao nakon smrti njenog brata od ujaka Vase Popovića iz Beršića, ali je knez Miloš nakon smrti kneginje Ljubice vratio deo nasledstva koji je uložen u gradnju crkve.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Stari zanati u rudničko – gružanskom kraju (IV deo) 

Klesar ili kamenorezac je majstor koji obrađuje i zida kamenom. U rudničko – gružanskom kraju najpoznatije selo po kamenorescima je Donja Vrbava. U ovom selu postoje tri majdana kamena, od kojih se u dva vadio poznati mokropoljski kamen andezit plavkaste boje, najsličniji zagrađanskom kamenu a drugi sa potesa Vesov grob na Ješevcu.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Zimski narodni običaji kod Srba

 

...U vreme kada su primali hrišćanstvo Srbi su još uvek živeli plemenskim životom, a njihova plemena su se sastojala iz većih ili manjih porodica. Svaka porodica i pleme, pored opštih, imala je i svog plemenskog ili porodičnog Boga. On je bio zaštitnik plemena i porodice. Taj Bog je bio često personifikovan u liku nekog ranijeg pretka, čiji je dobri duh čuvao kuću od zlih duhova i pomagao porodici da joj ide napredak na svim poljima. Stoga mnogi verski istraživači tvrde da se koreni "Slave" ili Krsnog imena kod Srba, nalaze baš tu, i da je današnja "Slava" sećanje na pokojne pretke i kućne zaštitnike, od kojih se i nadalje očekivala pomoć i zaštita.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Stari zanati u rudničko – gružanskom kraju (III): Mehandžija

Ugostiteljstvo kao privredna delatnost se svrstava u zanate. Za razliku od ostalih zanata, ono je isključivo orijentisano ka pružanju usluga. Kafana, primarni oblik ugostiteljstva u Srbiji, spada u osmansku zaostavštinu. Ovaj vid delatnosti pretrpeo je više promena, a sve to u skladu sa vremenom. U periodu osmanske vladavine, kafana je isključivo bila dostupna Turcima, odnosno muslimanskom stanovništvu. U njima se služila kafa, čaj i šerbe. Ove institucije su bile uglavnom u gradovima.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Istorija vinogradarstva na prostoru Srbije počinje još od vremena Rimske imperije. Vino je bilo primarno alkoholno piće tokom srednjeg veka, a stagnacija vinogradarstva u Srbiji počinje u vreme osmanske okupacije. Tokom XIX veka počinje obnova vinograda i niču novi zasadi vinove loze.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter


Dva zapisa iz Vojkovaca, podrudničkog sela iz opštine Topola

Prva četnička penzija u Srbiji

Milentija Mijailovića, rođenog u čestitoj vojkovačkoj porodici 10.05.1920.godine, najlepše mladalačke godine uhvatio je vihor rata. A gde će Šumadinac nego u svoju kraljevsku vojsku. Sredinom 1941.godine stupa u pokret Draže Mihailovića i u prvoj borbi učestvuje u Stragarima na razoružavanju Nemaca. Raspoređuju ga u Treći bataljon Takovskog odreda pod komandu Zvonimira Vučkovića. Učestvuje u borbi protiv Nemaca na delu Rudnik - Gornji Milanovac - Ljutovnica, a kasnije i u Kadinoj Luci. Kasnije prelazi u Kačersku brigadu kapetana Milosava Popovića iz Majdana, da bi kasnije ovu brigadu preuzeo kapetan Dragiša Ninković. Učestvuje u borbi protiv Nemaca u Pranjanima, Slavkovici, Ljigu i Živkovcima.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

 

Zanat predstavlja vrstu delatnosti koja se bavi proizvodnjom, preradom, popravkom i održavanjem nečega. Takođe se pod zanat može svrstati i delatnost pružanja izvesnih usluga. Po ,,Leksikonu stranih reči i izraza“ M. Vujaklije, reč zanat je reč pozajmljena iz turskog jezika (sanat) i ne postoji reč srpskog porekla koja bi joj bila sinonim.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Za bacanje crne ili bele magije, ne postoje samo oni koji uče o tome, već postoje i oni koji se sa time i rađaju. Takav je slučaj sa ljudima rođenim u ,,košuljici“. Tako narod naziva dete koje je obavijeno plodovim ovojcima, koje narod naziva košuljicom. Za ovakvo dete postoje različita tumačenja. Veruje se da će biti vidovito ili da će biti veštac, a smatra se i da ima urokljiv pogled. Sa druge strane, neki veruju i da će to dete biti srećan čovek, pun milosrđa i dobrote, ali da će ga napadati vile noću. Ova košuljica se obavezno čuvala i kada taj čovek umre, išla je u sanduk zajedno sa njim.

U ovom kraju se veruje još i to da se sa tom košuljicom mogu terati gradonosni oblaci, kao i oni koji prete padavinama koje će izazvati poplave. Te moći poseduje onaj koji je rođen u njoj.

Vuk Karadžić je našao nekoliko naziva za ovakvog ćoveka: zduhač, vedogonja i zduva. U Donjoj Vrbavi je postojao čovek koji je imao ove moći, ali je zato imao urokljiv pogled, pa se izbegavalo da deca prolaze pored njega jer bi se od njegovog pogleda razbolela ili umrla. Naročito je bilo važno da mu ne pokazuju bebe. Autor će samo napisati da mu je prezime bilo Tešić.

Od inficiranja ovim pogledom pomagale su samo veštice sa promenljivim uspehom. Ovi ljudi imali su i moć da urokljivim pogledom napadaju i stoku, a naročito goveda. Za ovaj slučaj postoje tvrdnje više meštana u Donjoj Vrbavi da je pogled Tešića mogao da učini da vo posle nekoliko dana ugine. Narod se branio tako što je u jaram ispod zavornja stavljao ljusku ili grančicu tisovog drveta ili čeno belog luka. To je uglavnom bila adekvatna odbrana. Da bi se neutralisalo moguće dejstvo urokljivog pogleda prilikom posete kući, na ulazna vrata su se isto tako stavljali beli luk, crveni konac i tisovo drvo.

Ovi običaji su danas uglavnom napušteni, mada još uvek su prisutni, ali veoma retko.

Ovi običaji su uglavnom prevaziđeni

 

 

Nikola Petrović

          

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Žene koje je narod nazivao vešticama u ovom kraju imale su sličan tretman od ostalog stanovništva. Narod ih je uglavnom izbegavao, ne želeći da ima bilo kakvog kontakta sa njima.  Za pomenutu Anđeliju iz Donje Vrbave može se reći da je bilo izuzetaka jer je ona najčešće pomagala ljudima da se oslobode zlih čini. Pored toga u nekim kućama je bila i radoprimana, kao što je slučaj sa autorovim pradedom Radisavom Rašom Petrovićem, koji je rado sa njom pio rakiju.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter
Strana 3 od 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top