Do Takova dva-tri putića


Prošlo je skoro tri godine od kako smo kolega Bojan Damnjanović i ja dostavili opštini Gornji Milanovac naš predlog trase puta kojim bi se naše malo mesto trebalo spojiti sa autoputem u Takovu, ali je taj naš predlog nestao u vrtlogu administracije. Ovih dana je u žiži javnosti ponovo to pitanje, a na osnovu skorašnje objave kancelarije predsednika opštine.

Kako, jelte, još uvek nije početa gradnja, voleo bih da iskoristimo skorašnju promenu vladajućih struktura u ovoj opštini, pa da ovom, ekstremno značajnom problemu po fukcionisanje opštine u svakom pogledu, konačno probamo pristupiti kako i dolikuje, a to se radi ovako:

Dakle, voleo bih da se, kao što smo nedavno imali sastanak u vezi sa uređenjem trga Kneza Mihaila, i ova putna veza sagleda prvo od strane lokalne stručne javnosti, pa da se onda predloži nekoliko alternativnih rešenja, da se za sve te predloge urade studije izvodljivosti i opravdanosti (sa ozbiljnom ekonomskom analizom, analizom uticaja na životnu sredinu itd), pa da tek onda, na osnovu takvih izveštaja, pristupimo izmeni planske i izradi projektne dokumentacije.

Razumem da će mnogi zavapiti: „Autoput samo što nije, a mi nemamo vezu s njim!“ – što jeste jedno dobro razmišljanje, ali ne smemo dozvoliti da se ta veza napravi tako da izazove više štete nego koristi; pa ako smo autoput čekali tolike godine i trpeli da nam šleperi puni materijala tutnje kroz centar grada zarad njegove izgradnje (jer mogla se trasa izgraditi i ranije, pa da se ona koristi tokom gradnje puta umesto da se za to koriste gradske ulice), hajde onda da se strpimo još jednu godinu pre nego što krenemo da gradimo tu pristupnicu. Šta je ta jedna godina u odnosu na sledećih 100 i više koliko će se ona koristiti?

Koje su mane predložene trase (na slici svetloplava linija) koja, koliko znam, vodi od „Tenka“, pa preko Velereči do Srčanika, a onda odatle starom trasom puta ka Takovu? Prvo, trasa te saobraćajnice kroz Takovo je vrlo problematična, jer prolazi pored osnovne škole. Nastava u školi će svakako biti dodatno ugrožena zbog buke, vibracija i aerozagađenja, a saobraćaj će ovde biti dodatno usporen zakonskim ograničenjem od 30 km/h. Iako je nedavno urađen Plan generalne regulacije za Takovo, taj problem uopšte nije ni razmatran, nego su slepo ispoštovani postojeći putni pravci, umesto da se planom razrade onako kako treba i da se predlože rešenja ovog problema. Raskrsnica za Šarane će i dalje biti problematično mesto.

Zatim, udaljenost koju neko treba da pređe od Ibarske magistrale (koja je glavna saobraćajnica u opštini) do autoputa je nepotrebno dugačka. Da bi neko iz glavnog dela industrijske zone (a to je južni deo) uopšte stigao do početka ove saobraćajnice, treba da pređe tri do četiri kilometra, a onda njom još jedanaest do autoputa. Ukupno četrnaest do petnaest.

Novom saobraćajnicom se ni na koji način ne rasterećuju postojeće glavne veze „gornjih“ sela sa gradom, posebno ulice 1300 kaplara i Takovska. Sav saobraćaj između ovih sela i gradske pijace ili bolnice, pa i drugih gradskih ustanova, i dalje će se odvijati ovuda.
Pretpostavljam da je jedan od glavnih razloga za ovakvo pozicioniranje vezne saobraćajnice bila planirana poslovna zona „Srčanik“, ali smatram da je ta zona potpuni promašaj i da u njenu realizaciju nipošto ne bi trebalo da se ulazi bez jedne vrlo ozbiljne analize opravdanosti! Čemu dodatna poslovna zona udaljena pet kilometara od centra grada, kada još uvek imamo desetine slobodnih hektara uz Ibarsku magistralu, potpuno komunalno opremljenih i pristupačnih? Uz to, Srčanik je sjajna lokacija za izmeštanje vojnog magacina koji je sada u Lunjevici, a koji svojim sadržajem ugrožava čitavo naselje „Lunjevački put“ i dobar deo industrijske zone.

Šta je alternativa? Smatram da je mnogo bolje ovu vezu ostvariti preko Brusnice (na slici crvena linija).

Evo šta bi se time dobilo: 

- dužina puta koji bi trebalo da se napravi / rekonstruiše (a kasnije i održava) bila bi sedam, umesto devet kilometara, a kao „sabirna“ saobraćajnica za industrijske potrebe u okviru naselja bi se i dalje koristila Ibarska magistrala (što je zajedničko za oba predloga);

- rešila bi se raskrsnica kod otpada i „Taraksakuma“ u vidu kružnog toka i to bi, uz sređivanje saobraćaja, omogućilo i dodatno širenje industrijske zone na taj deo doline Despotovice;

- aktivirala bi se Brusnica kao naselje;

- rešila bi se raskrsnica gde se odvaja put za Šarane i Savinac u vidu kružnog toka i tu bi se spojio i ovaj novi, vezni, put, a istovremeno bi se trasa novog puta odmakla od škole, tako da bi postojeći put kroz Takovo bio znatno rasterećen;

- omogućilo bi se da sav saobraćaj koji od „gornjih“ sela ide do pijace, bolnice i drugih gradskih ustanova bude preusmeren na ovaj novi put i da se od njega oslobode inače preopterećene gradske ulice; za prihvatanje ovog saobraćaja iz pravca R212b i R271 mogla bi se u Takovu napraviti jedna kratka obilaznica od nekih 200m, tako da se u zoni škole potpuno zabrani teretni saobraćaj.

Postoji i treća mogućnost (na slici tamnoplava linija), a to je da se u Semedraži napravi veza između Ibarske i autoputa koja bi bila dugačka manje od 2km, ali to zahteva novu petlju na autoputu. Ova veza ne bi rešila ni jedan od gore navedenih problema, ali ne bi ni napravila nove.

Nadam se da je ovo početak jednog novog načina funkcionisanja opštine Gornji Milanovac u kojem se može čuti i glas lokalnih stručnjaka, te da će se ubuduće u ovoj opštini ovako važne odluke donositi uz argumentovan razgovor, međusobno uvažavanje i na korist svih građana.

Ranko Tomić

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter
Ocenite ovaj članak
(8 glasova)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top