Ministarstvo poljoprivrede nastavlja sa kreditnim olakšicama

Ministarstvo poljoprivrede nastavlja sa kreditnim olakšicama foto:gminfo.rs

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine nastavlja realizaciju Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku i u 2017. godini kako bi olakšanim pristupom finansijskim sredstvima unapredili poljoprivrednu proizvodnju.

Podrška je namenjena za kredite u stočarstvu i kredite plasirane u razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva, cvećarstva, kupovinu poljoprivredne mehanizacije, kao i opreme i hrane za životinje.

- Krediti, čiji je rok od jedne do tri godine sa grejs periodom do godinu dana, ili od tri do pet godina, odobravaju se i isplaćuju u dinarima – bez valutne klauzule i predstaljaju jedne od najpovoljnijih kredita na tržištu, gde fiksna kamatna stopa iznosi 3 odsto na godišnjem nivou, odnosno 1odsto za fizičko lice sa prebivalištem koje je na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, odnosno koje je navršilo najviše 40 godina života u tekućoj godini, odnosno koje je ženskog pola. Krediti čiji je rok otplate do tri godine vraćaju se u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim i godišnjim anuitetima, a krediti čiji je rok otplate od tri do pet godina se vraćaju u šestomesečnim anuitetima, saopštavaju iz Uprave za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Pravo na kreditnu podršku imaju fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici i pravna lica (zemljoradničke zadruge sa najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, mikro i mala pravna lica).

- Fizičko lice koje je nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i preduzetnik može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 6 miliona dinara. Pravno lice može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 18 miliona dinara, ističe se u saopštenju.

 

gminfo.rs, uap.gov.rs

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

 

 

 

 

 

 

 

Go to top