• 19.07.2024.

Sve što treba da znam o … (2)

foto: gminfo.rs

U serijalu „Sve što treba da znam o …“, bavićemo se ne samo time koliko je opštinska administracija kadra ili spremna da sarađuje sa stanovništvom, već i time da čitaoci nedvosmisleno steknu uvid u nadležnosti i razlike najpre između lokalne i državne uprave, potom na lokalnom planu kakva je njena struktura, od Opštinske uprave, Skupštine opštine, Opštinskog veća, Predsednika opštine, Mesne zajednice, Inspekcijskih organa, Javnog pravobranilaštva, Ombudsmana, njihovih službi i mehanizama rada, donošenja i sprovođenja odluka, preko Javnih preduzeća i ustanova, do samih šaltera i pisarnica, odakle uglavnom i počinje čitav proces formalne komunikacije.

foto: gminfo.rs

Kao i mnogi sugrađani, svakodnevno se susrećemo s pitanjima, nedoumicama, značajnim zastojima i problemima u zajednici kod mnogih pojedinačnih slučajeva, prouzrokovanih nedovoljnom informisanošću stanovništva s jedne, i nedovoljnom transparentnošću javnih organa s druge strane.

foto: gminfo.rs

Koja je razlika između izabranog, postavljenog i imenovanog lica u opštini, direktnih i indirektnih budžetksih korisnika, koje su njihove odgovornosti?

Ko i kako treba da vam obezbedi priključak za vodu – Mesna zajednica, Javno komunalno preduzeće, pomoćnik predsenika za infrastrukturu?

Šta su molba, dopis, zahtev, prijava, upit? Kome se podnose i kakve bi formalno pravne posledice morale da proizvedu?

foto: gminfo.rs

Ko predlaže i donosi konačnu odluku o budžetu, Skupština opštine, Opštinsko Veće ili Opštiniska uprava; ko i kako odlučuje o njegovom trošenju?

Ko raspisuje, sprovodi i kontroliše javne nabavke; ko je dužan i u kom roku da vam odgovori na traženje informacija od javnog značaja i ko razrezuje koliko će vam novca biti dodeljeno kao obeštećenje ako vas ujede pas?

Šta sve i kako naći u Službenom glasniku? Šta je i šta podrazumeva ta transparentnost, na kraju krajeva?

foto: gminfo.rs

U tekstovima, koji će na ove i brojne druge teme, biti raspoređeni do kraja godine, verujemo da ćete naći najkraći mogući put do toga kako i kome treba da se obratite za određeni problem, kao i šta su nadležni dužni, u kojim okvirima i na koji način moraju da obave svoj deo posla.

foto: gornjimilanovac.rs

Projekat je proistekao i iz želje da se sami novinari, kao deo javnog diskursa, angažuju na stalnoj potrebi za isticanjem definisanih pravila u jednoj zajednici i doprinosu pri poštovanju prava, obaveza, dužnosti, zakona i javnih uloga u odnosima građana i njihovog servisa.

V.Popović/Z.Ranković/M.Mijatović/GM.Info

Violeta

Prethodni članak

Otvoreno o svemu: Bivši i budući

Sledeći članak

Kursna lista – 1. jun