• 29.09.2023.

Sve što treba da znam o Pisarnici (Jedinstvenom upravnom mestu)

Svetlana Jevtović, šef Jedinstvenog upravnog mesta Opštinske uprave Gornji Milanovac, foto GMInfo

Prvo mesto kontakta građana i organa lokalne samouprave u redovnim postupcima, bilo da se radi o upravnim ili vanupravnim, od zahteva za dokumentaciju u ostavinskom procesu, podnošenja peticija, inicijativa građana, pa sve do najobičnijeg usmenog pitanja gde se nalaze javne službe koje vas interesuju, u kojoj fazi su već pokrenuti postupci ili ako želite da vaši upiti stignu do opštinske Uprave, Veća ili Predsednika opštine – jeste Jedinstveno upravno mesto, kolokvijalno poznatije kao pisarnica.

Njegove delatnosti i način rada predviđeni su Zakonom o opštem upravnom postupku, ali nije potrebno da ga poznajete kako biste dobili sve što vam je potrebno, bilo usmeno, u pisanom ili elektronskom obliku. Gornji Milanovac je i dalje jedna od retkih opština u Srbiji gde se ovakvo mesto s razlogom naziva Jedinstveno, što podrazumeva da se tu može pribaviti i podneti sva dokumentacija bez šetanja od službe do službe, od zgrade do zgrade, od šaltera do šaltera koji nisu blizu, tačnije u jednoj prostoriji. Do takvog objedinjavanja došlo je krajem oktobra 2020. godine.

U Takovskoj 2, odmah po ulasku desno su svi šalteri koji su vam potrebni; čak i za informacije koje nisu iz nadležnosti njihovih službi, dobićete uputstva kako dalje u najkraćem roku stići do cilja.

* šalter prijema podnesaka 1 i 2

* šalter opštih poslova Opštinske uprave

* šalter urbanizma

* šalter društvenih delatnosti

* lokalana poreska administracija

* matična služba

Tim od deset ljudi u ovom svojevrsnom informativnom čvorištu opštine predvodi pravnica Svetlana Jevtović već dve godine. Preuzela je rukovođenje Jedinstvenim upravnim mestom u jeku inicijative za uvođenje e-uprave i digitalizacije državnog aparata uprave i mreže lokalnih samouprava.

– Mi smo spona između organizacione jedinice, službe, odeljenja, kancelarija, drugih organa lokalne samouprave i svih građana. Obezbeđujemo ostvarenje prava, zaštitu interesa građana u ostvarivanju tih prava, pružamo sve informacije, postupamo po njihovim zahtevima, upućujemo ih na pravu adresu ako nismo nadležni za konkretno postupanje, – pojašnjava Jevtović.

Jedinstveno upravno mesto, G. Milanovac, foto GMInfo

– Ukoliko osoba dođe da ostvari svoje pravo, da li se radi o dečijem dodatku, zaštiti invalida, postupku ozakonjenje objekata, bilo čemu što uključuje pedaju dokumenata, izdavanje uverenja o državljanstvu, instrukcije kako ih popuniti, šta je neophodno… dobija na jednom šalteru, a već pored na drugom dobija podatke za dopunu tog zahteva u sledećoj fazi postupka ako je potrebno. U najvećem broju slučajeva, stranka ne mora nigde dalje ide i na taj način se eliminiše ono nepotrebno gubljenje vremena po celom gradu koje je nekad bilo mrsko svima.

Svi postupci za stranke su transparentni, a elektronski sistem sa bazom digitalizovanih podataka i dokumentacije uvek je dostupan, tako da svako može proveriti u bilo kom trenutku, sa službenikom lično ili onlajn kao korisnih e-uprave, u kojoj fazi je postupak, te kada može da očekuje odgovore na upite. Stranke će uvek dobiti i broj telefona putem kog mogu učiniti isto, tako da dolazak u opštinu nije najčešće ni nužan. Takođe, mogu ostaviti i svoju e-mail adresu na koju će im stići obaveštenje o eventualnim promenama i sledećim koracima u postupanju. Najefikasniji način je ukoliko naučite kako da koristite portal e-uprave, lokalne ili državne, ali dolazak u pisarnicu ipak je i dalje najpopularnija disciplina kada nešto „završavamo u opštini“.

– Sve je i dalje dostupno ako sugrađani lično žele da dođu kod nas. Mi obaveštenja dostavljamo i običnom poštom, i u mejl sanduče, svako navede kako želi da komuniciramo. E-uprava je nešto što tek treba da zaživi u širokoj populaciji, iako je mi uveliko koristimo, – naglašava Jevtović.

Svojevrsna nadgradnja načina rada preko internet portala e-uprave, predviđena je da uđe u praksu nakon Nove godine, za šta službenici već prolaze obuku. Radi se o novom softveru, takozvanoj državnoj pisarnici, koja će biti mesto ukrštanja svih službi na teritoriji Srbije i neće zavisiti od toga koliko je koja opština odmakla u digitalizaciji dokumentacije.

Jedinstveno upravno mesto, G. Milanovac, foto GMInfo

– Sve lokalne samouprave moraju biti uključene u taj lanac. I dok svi ne dostave svoje kataloge podataka za jedinstveni softver državne pisarnice, to može da potraje. U pitanju je proces. I zaposleni i stranke potom moraju da se naviknu, dok se sve uhoda, kao kod svega što je novo. Pitanje je i koliko su pojedine lokalne samouprave ažurne i koliko brzo rade na tome. Što se nas tiče, bićemo spremni.

Međutim, nivoi digitalne pismenosti, osnovno snalaženje na internetu i želja kod značajnog dela stanovništva, mahom starijih generacija, da to nauče u Srbiji, i dalje su nezadovoljavajući. Prema rečima Svetlane Jevtović, to je stanje na koje radnici pisarnice ne mogu previše uticati, osim da pouče i posavetuju ljude šta im je lakše. S druge strane, ne smeju polaziti od toga da stranka nešto mora da zna ili ume, naprotiv.

– Mi smo i dalje tu za sve građane podjednako. Određeni deo stanovništva ne koristi ili jednostavno ne želi da koristi digtalne forme komunikacije, što je potpuno razumljivo. Oni nisu dužni da nešto znaju, pa ni da koriste opcije elektronske uprave. Svi naši izvršioci dužni su da im izađu u susret, pomognu i obrade predmet bez obzira na koji nači je dobijen neki zahtev. Drugo, postoje područja gde ni same internet i optičke mreže nisu dovoljno razvijene, posebno u udaljenim selima. Tamo ljudi nisu navikli na online komunikaciju i pre će doputovati u najbliže veće naselje gde imamo ispostavu ili doći u Milanovac da se lično vide s nama i izlože svoj problem, nego da to pokušaju digitalnim putem. Oni su ipak navikli na živu reč, sigurnije se osećaju ako im se neposredno objasni šta da rade, vole da znaju s kim su tačno pričali i da imaju dokument u rukama, u papirnoj formi. I to je sasvim u redu.

Pisarnica ipak nije mesto gde se mogu rešiti krajnji problemi. Njihov službenik vam ne može „završiti“ priljučak za vodu ili vas odvesti direktno kod predsednika opštine, ali će vas uputiti kako to da uradite i evidentirati pisani ili e-mail trag, što je u današnje vreme često važnije po pozitvno rešenje neke pojedinačne ili zajedničke inicijative građana nego usmeni susret s nadležnima.

– Iz svakog dopisa, zahteva, molbe, prigovora, mi tačno utvrdimo u čijoj je nadležnosti njen problem. Zavodimo predmet i dostavljamo ga na pravu adresu. Naravno, ta adresa mora biti u okviru sistema lokalne samouprave i državnih organa s kojima je ona povezana na lokalu. Pošto uputimo stranku na dalje korake i ona ostvari komunikaciju s nadležnim organom, naša uloga se tu završava do nekog sledećeg postupka. Stranka dalje nastavlja da komunicira sa sekretarima ili drugim zaduženim licima u službama za konkretan slučaj. S tim što smo mi i dalje tu da im obezbedimo dodatna uputstva i dopunska dokumenta ako se to od njih na višim instancama traži. Ali činimo sve da se taj krug ne ponavlja i da građanin u što manje koraka uradi šta je potrebno.

Jedinstveno upravno mesto, G. Milanovac, foto GMInfo

Poučiti stranku često je važnije od samog postupka, naglasila je Jevtović. Problemi i pritužbe građana uglavnom su posledica uobičajene neinformisanosti o formalnim tokovima procedura, rokovima, trajanjima za prijave po pozivima i konkursima, zvaničan početak važenja neke nove odluke, uredbe ili zakona.

– Na primer, sada je promenjena Uredba o energetski ugroženom kupcu. Apsolutno smo uključeni sa jedinicom Društvenih delatnosti opštine s kojom obrađujemo predmete građana po tom pitanju. Ali stigli su novi obrasci, nova pravila, saveti za stranke se automatski menjaju, kriterijumi su promenjeni, drugačiji je postupak i samim tim drugačiji rokovi. Dešava se da neki zahtevi budu odbijeni i zbog nepravovremenog podnošenja. I to ne zbog kašnjenja, već zbog preuranjenosti. Ljudi obično zaborave da ukalkulišu period dok propis zvanično stupi na snagu. Ima slučajeva da zahtev za dečji dodatak bude odbijen zato što je preuranjen. Zato apelujemo na sugrađane da nas kontaktiraju ili dođu prvo da se raspitaju. Mi im onda objasnimo koji su rokovi, da li uopšte ispunjavaju osnovne kriterijume, ukažemo na novine u proceduri. Bolje je da na licu mesta to prvo saznaju, nego posle da čekaju ili rade sve iz početka, – savetuje Jevtović.

Jedinstveno upravno mesto u Gornjem Milanovcu u 2021. godini obradilo je ukupno 11.600 predmeta; 7.676 vanupravnih i 3.924 upravnih. Do polovine decembra ove godine taj broj je nešto manji nego u istom mesecu prošle – 10.095

Milanovac je pre tačno dve godine postao jedan od samo šest gradova koji su po projektu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave dobili zeleno svetlo i novac za opremanje i uspostavljenje Jedinstvenog upravnog mesta, koji je pre toga funkcionisao po starom principu šaltera za pravne podneske sa matičnom službom i informacije. Država je renoviranje prostora i tehničko unapređenje milanovačke pisarnice finansirala sa 7 i po miliona dinara. Danas je vreme čekanja na svim šalterima minimalno, stranka će isped ulaza dobiti iz aparata svoj broj i na ekranu pratiti kada dolazi na red. Opremljena je i pokretnom rampom za osobe sa invaliditetom koju je finansirala sama opština. Ali nije „Jedistvena“ samo po tome.

– Postoje čak opštine u Srbiji koje saglasnost resornog republičkog organa nisu još dobile ni za elektrosnki pečat pisarnice, a kamoli da imaju Jedinstveno upravno mesto, – ilustruje Jevtović. – U pitanju su veći gradovi, što je čudno. Recimo Čačak. Oni nemaju takvu vrstu pisarnice. Tamo se ljudi i dalje šetaju od šaltera do šaltera često u različitim zgradama ili delovima grada, imaju poteškoća da se usklade kada im je gde zakazano da ih prime, kasni se, potroše dobar deo radnog dana. Ne znam zašto je to tako. Mi smo među prvima ispunili uslove i dobili saglasanost države, kod nas je sve na jednom mestu i čekanje je minimalno, nema redova. Kada dođete u Pisarnicu, par ljudi je samo ispred vas, malo veća gužva je u jeku nekog konkursa ili recimo kad se podnose zahtevi za studentske stipendije i slično. Ali to je sve sasvim podnošljivo i nema preteranog zadržavanja, – istakla je Jevtović za GMInfo.

Jedinstveno upravno mesto, G. Milanovac, foto GMInfo

KONTAKTI

e-mail: pisarnica@gornjimilanovac.rs

telefoni: +381 325150052; +381 325150053

e-Uprava G.Milanovac: https://gornjimilanovac.rs/e-uprava/

e-Uprava Srbija: https://euprava.gov.rs/?

radno vreme Jedinstvenog upravnog mesta u Milanovcu je od 07.30 do 17h

Cenovnik taksi opštinske Uprave, samim tim i na pisarnici, možete pogledati na linku: TARIFNIK OU G.Milanovac

V.Popović/Z.Ranković/M.Mijatović/GMInfo.rs

povezani članci:

Sve što treba da znam o … UVOD
Sve što treba da znam o transparentnosti lokalne samouprave
Sve što treba da znam o strukturi lokalne samouprave (01)
Sve što treba da znam o lokalnom budžetu (01)
Sve što treba da znam o lokalnom budžetu (02)
Sve što treba da znam o strukturi lokalne samouprave (02)

prethodni tekst:

Sve što treba da znam o etičkim normama za funkcionere lokalne samouprave

Milos

Prethodni članak

Služba parking servisa: Ponovo počinje naplata parkiranja u Lominoj

Sledeći članak

Gradsko groblje – 22. decembar