• 29 oktobra, 2020

Dveri: Da imamo narodne predstavnike, a ne partijske poslušnike u lokalnoj Skupštini


Predstavnici OO Dveri Gornji Milanovac kažu da je njihov cilj da građani, a ne samo stranke, biraju odbornike i da budu, zaista, narodni predstavnici, a ne partijski poslušnici u lokalnoj skupštini.

– U demokratskom uređenju sasvim je normalno da građani nakon izbora i pukog glasanja svoj suverenitet vršenja vlasti prenesu na svojom voljom izabrane predstavnike u skupštini. Normalno je da ti predstavnici zastupaju njihov interes, odnosno interes lokalne zajednice koju predstavljju i da istoj zajednici odgovaraju za svoje činjenje i nečinjenje. Međutim, da li je stvarno tako? Da li su sve mesne zajednice, varošice i sela ravnomerno zastupljeni u lokalnom parlamentu – pitaju dverjani.

IZ OO Dveri postavaljaju sledeća pitanja:

– Ko određuje redosled kandidata na izbornim listama? Znajući da se mandat odbornika dobija po redosledu na njima, da li glasanjem za tu listu glasamo i za svog kandidata iz mesne zajednice?
– Da li smo u mogućnosti da utičemo na rad odbornika iz našeg sela?
– Da li se desilo da odbornik glasa u interesu svoje varošice ili je to uvek kako mu stranka nalaže?
– Da li je nosilac izbornih listi vladajuće SNS na prošlim i ovim lokalnim izborima bio kandidat za predsednika opštine?

– Ovo su ne samo pitanja, već i argumenti koji nam daju za pravo da kažemo da izborni sistem ne valja i da ga treba menjati. Nismo za prosto vraćanje na većinski sa ovog proporcionalnog izbornog sistema. Nismo ni za potiskivanje partija iz političkog žiovota, jer svako ko to zastupa ne razume demokratski parlamentarizam. Partije su tu zbog ideologije i kontrole vlasti. Očigledan primer je i potpuno neuređen pravni status i učešće u političkom životu grupa i udruženja građana. Naime, na jednoj strani imamo stroge zakonske regulative za registrovanje politčkih partija i strogu kontrolu njihovog rada i delovanja. A na drugoj strani na izborima ih stavljamo u potpuno istu ravan sa grupama i udruženjima kojima ne treba ni program ni ideologija da bi se vrlo jednostavno i za manje od pola sata registrovali kod javnog beležnika petnaestak dana uoči izbora – navode u Dverima.

U milanovačkom odboru kažu da su za što veće uključivanje i učešće građana u stvaranju i sprovođenju javnih politika.

– Jer politika nije nikakvo zlo, politika je nasušna potreba i ona nam mnogo toga određuje, od nje u velikoj meri zavise uslovi u kojima živimo. Od politike ne treba bežati već se njome treba ozbiljno baviti i truditi se da što više građana bude uključeno. Politika vodi državu i reguliše sve u njoj, pa i u našoj opštini.Mi smo za što veće uključivanje i učešće građana u stvaranju i sprovođenju javnih politika. Jer politika nije nikakvo zlo, politika je nasušna potreba i ona nam mnogo toga određuje, od nje u velikoj meri zavise uslovi u kojima živimo. Od politike ne treba bežati već se njome treba ozbiljno baviti i truditi se da što više građana bude uključeno. Politika vodi državu i reguliše sve u njoj, pa i u našoj opštini – kažu predstavnici milanovčkih Dveri.

Oni pitaju javnost da li se neko seća kada je poslednji put u našoj opštini raspisan referendum na kome bi svi građani mogli da se neposredno izjasne o nekom važnom pitanju.

– Treba da tražimo više referenduma, povratak oduzetih nadležnosti, prihoda i imovine lokalnim samoupravama i najhitniju promenu kompletnog izbornog zakonodavstva. Bez obnove demokratije nema povratka normalnom političkom životu niti stvaranja društva i države u kojima će vladati sigurnost za sve građane. Više nego ikad potrebno nam je stvarno uključivanje građana u politiku i svest o tome da „ti odlučuješ“.

Prema oceni SP OO Dveri Gornji Milanovac narod je potpuno izgubio suverintet vršenja vlasti, umesto da ga je samo preneo na svoje izabrane predstavnike koje bi trebalo da kontroliše. Oni smatraju da su izbori postali utakmica a sve između njih i oko njih je u funkciji pobede u toj utakmici.

Zbog toga se Dveri zalažu za promenu sistema. Mi imamo šta da predložimo, ali želimo da se i ostali politički činioci, kao i svi zainteresovani građani,uključe i iznesu svoje stavove i predloge. Samo zajedno možemo doći do pravih rešenja – rekli su u Dverima.

U okviru promene izbornog sistema, ova lokalna Opštinska organizacija kaže da je posebno zainteresovana baš za promene u procesu sprovođenja lokalnih izbora.

– Smatramo da se izbori na lokalu sprovode u mnogo težim uslovima nego na republičkom nivou. Pre svega zbog toga što lokalna vlast koristi sva svoja ovlašćenja da onemogući konkurenciju. Pomenimo, primera radi, zapošljavanje velikog broja ljudi na određeno vreme, postavljanje vršioca dužnosti na čelo javnih ustanova u mnogo dužem periodu nego što to zakon dozvoljava, proizvoljno dodeljivanje sredstava iz opštinskog budžeta sredstvima informisanja, dodeljivanje sredstava za podsticaj poljoprivredne proizvodnje, za razvoj turizma, izgradnju nekategorisanih puteva i slično. Mislimo da u svemu tome nema dovoljno transparentnosti i da se od svih onih koji na bilo koji način dobijaju sredstva iz budžeta očekuje politička (partijska i glasačka) lojalnost. Ta sredstva, međutim, nisu partijska nego narodna, a to se često gubi iz vida – ističu u Dverima.

Milanovački dverjani zaključuju da zbog ovoga, opozicione stranke često nisu u stanju da sakupe ni potpise bez pomoći vladajuće stranke.

V.P. gminfo.rs

Violeta

Prethodni članak

Da li će državna matura zameniti prijemne na fakultetima?

Sledeći članak

Humanitarni uspon na Kablar za Aniku