• 22.09.2023.

Kategorija: E-fikasni Gornji Milanovac

Društvo
E-fikasan Gornji Milanovac, zaključak: Intervju s Mirkom Popovićem iz RERI-a

E-fikasan Gornji Milanovac, zaključak: Intervju s Mirkom Popovićem iz RERI-a

U zaključnom tekstu našeg projekta o energetskoj efikasnosti, sagovornik nam je bio Mirko Popović, programski direktor Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI), sa sedištem u Beogradu. Popović, inače Milanovčanin, kako stoji u…

E-fikasni Gornji Milanovac
E-fikasan Gornji Milanovac, 6/6

E-fikasan Gornji Milanovac, 6/6

Nastavljamo o energetskoj efikasnosti iz ugla privrede s teritorije naše opštine, tačnije njenog industrijskog dela, i to onog najreprezentativnijeg i najmodernijeg. Ako se Milanovac smatra uspešnim privrednim centrom Srbije, a smatra se i po brojkama…

E-fikasni Gornji Milanovac
E-fikasan Gornji Milanovac, 5/6

E-fikasan Gornji Milanovac, 5/6

U ovoj fazi našeg projekta, posvetićemo se energetskoj efikasnosti iz ugla privrede s teritorije naše opštine, tačnije njenog industrijskog dela, i to onog najreprezentativnijeg i najmodernijeg. Ako se Milanovac smatra uspešnim privrednim centrom Srbije, a…

E-fikasni Gornji Milanovac
E-fikasan Gornji Milanovac, 4/6

E-fikasan Gornji Milanovac, 4/6

Čovečanstvu je trebalo samo 200 godina da od vožnje konjskim zapregama stigne u eru slanja ljudskih posada van atmosfere naše planete. Ovakav tempo progresa, međutim, zaobišao je domen eksploatacije energije za široku potrošnju na samoj…

E-fikasni Gornji Milanovac
E-fikasan Gornji Milanovac, 3/6

E-fikasan Gornji Milanovac, 3/6

U Milanovcu, kako smo već opisali, još ne postoji, ni u privatnoj ni u javnoj potrošnji, način korišćenja energije koji se može nazvati efikasan. Posebno pitanje i pravu boljku za kućne i opštinske budžete predstavlja…

E-fikasni Gornji Milanovac
E-fikasan Gornji Milanovac, 2/6

E-fikasan Gornji Milanovac, 2/6

Polazeći od osnovne premise šta je to sveukupna energetska efikasnost, u najširem domenu privatnih i javnih potrošača, gornjomilanovačka opština u 2020. godini i dalje je veoma daleko od razumevanja, prihvatanja i implementiranja ovih principa. Čak…

E-fikasni Gornji Milanovac
E-fikasan Gornji Milanovac, 1/6

E-fikasan Gornji Milanovac, 1/6

Šta je u stvari energetska efikasnost? Energetska efikasnost znači smanjenje utroška energije za proizvodnju ili život ljudi. Energetska efikasnost jeznačajna i za javni i privatni sektor. Često se pogrešno tumači kao štednja energije, što neizbežno…