• 26 septembra, 2020

Kategorija: E-fikasni Gornji Milanovac

E-fikasni Gornji Milanovac
E-fikasan Gornji Milanovac, 3/6

E-fikasan Gornji Milanovac, 3/6

U Milanovcu, kako smo već opisali, još ne postoji, ni u privatnoj ni u javnoj potrošnji, način korišćenja energije koji se može nazvati efikasan. Posebno pitanje i pravu boljku za kućne i opštinske budžete predstavlja…

E-fikasni Gornji Milanovac
E-fikasan Gornji Milanovac 2/6

E-fikasan Gornji Milanovac 2/6

Polazeći od osnovne premise šta je to sveukupna energetska efikasnost, u najširem domenu privatnih i javnih potrošača, gornjomilanovačka opština u 2020. godini i dalje je veoma daleko od razumevanja, prihvatanja i implementiranja ovih principa. Čak…

E-fikasni Gornji Milanovac
E-fikasan Gornji Milanovac, 1/7

E-fikasan Gornji Milanovac, 1/7

Šta je u stvari energetska efikasnost? Energetska efikasnost znači smanjenje utroška energije za proizvodnju ili život ljudi. Energetska efikasnost jeznačajna i za javni i privatni sektor. Često se pogrešno tumači kao štednja energije, što neizbežno…