E-fikasan Gornji Milanovac, 1/7

Šta je u stvari energetska efikasnost? Energetska efikasnost znači smanjenje utroška energije za proizvodnju ili život ljudi. Energetska efikasnost jeznačajna i za javni i privatni sektor. Često se pogrešno tumači kao štednja energije, što neizbežno…