• 07.12.2023.

Kategorija: Sve što treba da znam o…

Sve što treba da znam o...
Sve što treba da znam o Kancelariji za poljoprivredu (01)

Sve što treba da znam o Kancelariji za poljoprivredu (01)

Kancelarija za poljoprivredu, u okviru Opštinske uprave Gornji Milanovac, postoji od 2016. godine i prva asocijacija sugrađana, naročito onih sa registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima i domaćom proizvodnjom, na njene nadležnosti i delatnost jesu procedure i obrade…

Sve što treba da znam o...
Sve što treba da znam o Kancelariji za zaštitu životne sredine

Sve što treba da znam o Kancelariji za zaštitu životne sredine

Aktuelnost ekoloških tema u poslednjoj deseniji, naročito poslednjih godina, gotovo na svakodnevnom nivou dovodi do javnih debata o tome koliko se Srbija, samim tim i lokalne zajednice, staraju o životnoj sredini na sistemskom nivou, te…

Sve što treba da znam o...
Sve što treba da znam o Službenom glasniku Opštine

Sve što treba da znam o Službenom glasniku Opštine

Poznavanje rada lokalnih vlasti, povlačenje političkih i komunalnih poteza, realizacija planova, donošenja i sprovođenja odluka, u smislu uvida građana u ono što rade njihovi izabrani predstavnici, postavljeni i imenovani organi, dvosmerna je ulica. Opštinske vlasti…

Sve što treba da znam o...
Sve što treba da znam o opštinskom Štabu za vanredne situacije

Sve što treba da znam o opštinskom Štabu za vanredne situacije

Štabovi za vanredne situacije na nivoima opština i gradova Srbije, njihove nadležnosti, strukturu i obaveze, definisni su i oformljeni na osnovu Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljnju vanrednim situacijama. Poslednja verzija tog zakona…

Sve što treba da znam o...
Sve što treba da znam o strategiji upravljanja otpadom u Milanovcu (2023/33.)

Sve što treba da znam o strategiji upravljanja otpadom u Milanovcu (2023/33.)

Javno komunalno preduzeće (JKP) izradilo je kapitalan dokument kojim se detaljno projektuje kako bi i na kojim principima trebalo da fukcioniše odlaganje, upravljanje i prenamena svih vrsta otpada na teritoriji opštine Gornji Milanovac. Dokument je…

Sve što treba da znam o...
Sve što teba da znam o opštinskom ombudsmanu

Sve što teba da znam o opštinskom ombudsmanu

UVOD Ombudsman je reč pozajmljena u mnogim jezicima iz švedskog, odnosno staronordijskog jezika i u modernom tumačenju znači predstavnik, zastupnik, kao i advokat u određenim oblicima, a u izvornom „čovek koji ima sluha za narod“.…

Sve što treba da znam o...
Sve što treba da znam o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

Sve što treba da znam o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

Pogrešna je česta pretpostavka da su informacije od javnog značaja, koje poseduju organi državne i lokalne uprave, kao i ustanove i institucije kojima je ona osnivač ili na drugi način poslodavac, dostupne samo medijima i…

Sve što treba da znam o...
Sve što treba da znam o Pisarnici (Jedinstvenom upravnom mestu)

Sve što treba da znam o Pisarnici (Jedinstvenom upravnom mestu)

Prvo mesto kontakta građana i organa lokalne samouprave u redovnim postupcima, bilo da se radi o upravnim ili vanupravnim, od zahteva za dokumentaciju u ostavinskom procesu, podnošenja peticija, inicijativa građana, pa sve do najobičnijeg usmenog…

Sve što treba da znam o...
Sve što treba da znam o etičkim normama za funkcionere lokalne samouprave (2)

Sve što treba da znam o etičkim normama za funkcionere lokalne samouprave (2)

U moralne obaveze javnih funkcionera spada i obaveza da njihovo ponašanje nikada ne naruši ugled zadatka i položaja koje su im građani poverili. Stoga njihovo ponašanje mora biti besprekorno i u javnom i u privatnom…

Sve što treba da znam o...
Sve što treba da znam o etičkim normama za funkcionere lokalne samouprave (1)

Sve što treba da znam o etičkim normama za funkcionere lokalne samouprave (1)

„Postupaj tako da maksima tvoje volje uvek može važiti kao princip opšteg zakonodavstva.“ Ovo je poznati Kantov kategorički imperativ kojim se definiše šta bi trebalo da bude osnovni, ako ne i jedini dovoljni, moralni princip…