• 09.06.2023.

Kategorija: Sve što treba da znam o…

Sve što treba da znam o...
Sve što treba da znam o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

Sve što treba da znam o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

Pogrešna je česta pretpostavka da su informacije od javnog značaja, koje poseduju organi državne i lokalne uprave, kao i ustanove i institucije kojima je ona osnivač ili na drugi način poslodavac, dostupne samo medijima i…

Sve što treba da znam o...
Sve što treba da znam o Pisarnici (Jedinstvenom upravnom mestu)

Sve što treba da znam o Pisarnici (Jedinstvenom upravnom mestu)

Prvo mesto kontakta građana i organa lokalne samouprave u redovnim postupcima, bilo da se radi o upravnim ili vanupravnim, od zahteva za dokumentaciju u ostavinskom procesu, podnošenja peticija, inicijativa građana, pa sve do najobičnijeg usmenog…

Sve što treba da znam o...
Sve što treba da znam o etičkim normama za funkcionere lokalne samouprave (2)

Sve što treba da znam o etičkim normama za funkcionere lokalne samouprave (2)

U moralne obaveze javnih funkcionera spada i obaveza da njihovo ponašanje nikada ne naruši ugled zadatka i položaja koje su im građani poverili. Stoga njihovo ponašanje mora biti besprekorno i u javnom i u privatnom…

Sve što treba da znam o...
Sve što treba da znam o etičkim normama za funkcionere lokalne samouprave (1)

Sve što treba da znam o etičkim normama za funkcionere lokalne samouprave (1)

„Postupaj tako da maksima tvoje volje uvek može važiti kao princip opšteg zakonodavstva.“ Ovo je poznati Kantov kategorički imperativ kojim se definiše šta bi trebalo da bude osnovni, ako ne i jedini dovoljni, moralni princip…

Društvo
Sve što treba da znam o strukturi lokalne samouprave (02)

Sve što treba da znam o strukturi lokalne samouprave (02)

nastavak PRETHODNOG TEKSTA Skupština opštine Nosilac najvećeg stepena vlasti u jednoj državi je narod. Ustavom Republike Srbije to je definisano Članom 2, koji eksplicitno kaže da suverenost potiče od građana, te da nijedan državni organ,…

Sve što treba da znam o...
Sve što treba da znam o lokalnom budžetu (02)

Sve što treba da znam o lokalnom budžetu (02)

nastavak PRETHODNOG TEKSTA Kome se polaže račun za ulaganja i trošenje zajedničkog novca, kako na nivou republičke, tako i lokalne javne kase, zapravo je pitanje kontrole budžeta. Nekoliko je takvih nivoa. Internu kontrolu budžeta u…

Društvo
Sve što treba da znam o lokalnom budžetu (01)

Sve što treba da znam o lokalnom budžetu (01)

Budžet je najvažniji godišnji dokument jedne lokalne samouprave. U njemu je sadržan prihodni i rashodni plan priliva i upotrebe novca koji se po nekoliko osnova sliva u javnu, zajedničku kasu jedne opštine ili grada. Ali…

Projekti
Sve što treba da znam o strukturi lokalne samouprave (01)

Sve što treba da znam o strukturi lokalne samouprave (01)

Razjašnjavanje pojma opštine, a na osnovu dugogodišnjeg iskustva u radu na informisanju sugrađana, smatramo ključnim za pravilno razumevanje funkcionisanja lokalne samouprave, njenih ingerencija, prava i obaveza, a samim tim i mogućnosti opšte populacije da prepoznaje…

Projekti
Sve što treba da znam o transparentnosti lokalne samouprave

Sve što treba da znam o transparentnosti lokalne samouprave

Transparentnost rada državnih organa, institucija i uopšte svih javnih nivoa organizacije i delovanja republičke, gradske, opštinske i majnjih lokalnih jedinica, bazični je preduslov postojanja i funkcionisanja demokratskog društva i svakog modela državnog uređenja po kojem…

Sve što treba da znam o...
Sve što treba da znam o … (2)

Sve što treba da znam o … (2)

U serijalu „Sve što treba da znam o …“, bavićemo se ne samo time koliko je opštinska administracija kadra ili spremna da sarađuje sa stanovništvom, već i time da čitaoci nedvosmisleno steknu uvid u nadležnosti…