• 29.09.2023.

Kategorija: Sve što treba da znam o…

Projekti
Sve što treba da znam o strukturi lokalne samouprave (01)

Sve što treba da znam o strukturi lokalne samouprave (01)

Razjašnjavanje pojma opštine, a na osnovu dugogodišnjeg iskustva u radu na informisanju sugrađana, smatramo ključnim za pravilno razumevanje funkcionisanja lokalne samouprave, njenih ingerencija, prava i obaveza, a samim tim i mogućnosti opšte populacije da prepoznaje…

Projekti
Sve što treba da znam o transparentnosti lokalne samouprave

Sve što treba da znam o transparentnosti lokalne samouprave

Transparentnost rada državnih organa, institucija i uopšte svih javnih nivoa organizacije i delovanja republičke, gradske, opštinske i majnjih lokalnih jedinica, bazični je preduslov postojanja i funkcionisanja demokratskog društva i svakog modela državnog uređenja po kojem…

Sve što treba da znam o...
Sve što treba da znam o … (2)

Sve što treba da znam o … (2)

U serijalu „Sve što treba da znam o …“, bavićemo se ne samo time koliko je opštinska administracija kadra ili spremna da sarađuje sa stanovništvom, već i time da čitaoci nedvosmisleno steknu uvid u nadležnosti…

Projekti
Sve što treba da znam o .. (1)

Sve što treba da znam o .. (1)

Polazeći od višedecenijskog rada na polju javnog informisanja sa sugrađanima i organima lokalne samouprave, kao i ostalim činiocima civilnog, privrednog i obrazovnog sektora, a naročito tokom poslednjih šest godina postojanja portala GMInfo, novinari redakcije zaključili…