• 19 aprila, 2021

Građani Srbije u proseku žive oko pet godina kraće od stanovnika EU

foto: pixabay.com

Povodom Svetskog dana zdravlja, koji se obeležava 7. aprila, Republički zavod za statistiku je objavio podatke o stopi mortaliteta i očekivanom trajanju života u Srbiji za 2019. godinu.

Prema podacima Eurostata, očekivano trajanje života u Srbiji (bez podataka za AP Kosovo i Metohiju) je 73,1 godina za muškarce, dok je za žene ono nešto duže, i iznosi 78,3 godine.

Za razliku od Srbije, u Evropskoj uniji očekivano trajanje života muškaraca je 78,5 godina, dok žene žive prosečno 84 godine.

Stopa mortaliteta na 1.000 stanovnika u Srbiji je 14,6 promila, a u EU 10,4 promila.

Srbija, po podacima iz 2019. godine ima 19.884 lekara, 1.596 stomatologa i 1.528 farmaceuta. Otprilike jedan lekar na 350 stanovnika.

Ukupno ima 40.812 bolničkih postelja što, po podacima Eurostata, znači da imamo po jednu bolničku postelju na 170 stanovnika.

Zdravstvenu delatnost na teritoriji Moravičkog okruga obavljaju sledeće ustanove iz Plana mreže zdravstvenih ustanova: Dom zdravlja Čačak, Dom zdravlja Ivanjica, Dom zdravlja Lučani, Dom zdravlja Gornji Milanovac, Opšta bolnica Čačak, Opšta bolnica Gornji Milanovac, Zavod za javno zdravlje Čačak, Specijalna bolnica za rehabilitaciju Ivanjica, Apoteka Čačak i Apoteka Gornji Milanovac- privatizovana 1.06.2018. Na Moravičkom okrugu dobro je razvijena i privatna praksa (drugi oblici zdravstvene službe), tako da se zdravstvena zaštita stanovništvu pruža i u tim ustanovama (U 2019. godini Zavodu su dostavljeni statistički izveštaji o radu iz 27 lekarskih i 33 stomatoloških ordinacija).

Ukupan broj zaposlenih (na neodređeno i određeno radno vreme) u zdravstvenim ustanovama Moravičkog okruga 31.12.2019. godine bio je 2501 od čega je 1992 zdravstvenih radnika i saradnika i 509 administrativno-tehničkih radnika.Od ukupnog broja zdravstvenih radnika lekara je 477, stomatologa 43, farmaceuta 54, a ostalih zdravstvenih radnika i saradnika sa visokom stručnom spremom je 24. Zdravstvenih radnika sa višom stručnom spremom je 216, a sa srednjom 1178.

ozonpress.net

Violeta

Prethodni članak

JKP: Voda sa Brezanskog sistema, Ponjavića rezervoara, samo u tehničke svrhe

Sledeći članak

Cena zejtina u prodavnicama dostigla 191,99 dinara za litar