• 29.09.2023.

Kada je glas na biračkom listiću važeći

A. Jevtović, arhiva

Na predstojećim predsedničkim izborima, u opštini Gornji Milanovac, na 66 biračkih mesta moći će da glasa 37.173 glasača

Koordinator Radnog tela Republičke izborne komisije Opštine Gornji Milanavac Aleksandar Jevtović za GMinfo izjavio je da kada su u pitanju važeći glasački listići, pravila su vrlo jasna i Pravilnikom o radu biračkih odbora konkretno definisana.

– Važećim glasačkim listićem smatraće se listić na kome je zaokružen jedan redni broj ispred imena i prezimena kandidata, kao i glasački listić koji je popunjen na način iz kojeg se sa sigurnošću može zaključiti za koga je birač glasao – ako je na glasačkom listiću birač zaokružio ili podvukao ime i/ili prezime kandidata, naziv ili deo naziva predlagača kandidata, redni broj i ime i prezime kandidata i naziv predlagača tog kandidata, redni broj kandidata i/ili ime i prezime kandidata i/ili naziv predlagača kandidata – rekao je koordinator Radnog tela RIK-a Opštine Gornji Milanovac Aleksandar Jevtović, i dodao:

– Takođe, ako je glasački listić popunjen na način iz koga se može pouzdano utvrditi za kog kandidata je birač glasao, on će biti važeći i pored toga ako su na listiću ispisani ili nacrtani komentari, parole, druge poruke, kao i ako su precrtana imena drugih kandidata ili nazivi drugih predlagača kandidata – kaže Jevtović.

Nevažećim glasačkim listićem se smatra glasački listić koji nije popunjen ili koji je popunjen tako da se ne može pouzdano utvrditi za kog kandidata je birač glasao.

– Nevažećim glasačkim listićem smatraće se listić na kome je birač zaokružio ili podvukao više od jednog rednog broja ispred imena i prezimena kandidata, više od jednog imena i prezimena kandidata, kao i više od jednog naziva predlagača kandidata – istakao je Jevtović.

Na predstojećim predsedničkim izborima u Srbiji ovlašćeni posmatrači biće:
1. Posmatrači kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS/ODIHR),
2. Posmatrači organizacije Evroazija Centar, SAD,
3. Posmatrači Ambasade Švajcarske,
4. Posmatrači Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu,
5. Posmatrači Ambasade Savezne Republike Nemačke u Beogradu,
6. Posmatrači Britanske ambasade u Beogradu,
7. Posmatrači Ambasade Republike Poljske u Beogradu
8. Posmatrači Parlamentarne skupštine Saveta Evrope (PSSE),
9. Posmatrači Udruženja Centra za slobodne izbore i demokratiju (CESID),
10. Posmatrači Udruženja Građani na straži.

Predsednik i zamenik predsednika svakog biračkog odbora dobiće naknadu od 2.500 hiljade dinara, dok će član i zamenik člana dobiti po 1.500 dinara, saznajemo od Jevtovića.

Zorica Knežević

Prethodni članak

Jeremić: Napadaju me jer znaju da ću „nokautirati“ Vučića

Sledeći članak

Počela predizborna tišina