• 3 јуна, 2020

Kako da proverite da li vam je otvoren namenski račun za isplatu državne pomoći

foto: pixabay.com

Privrednici i preduzetnici koji očekuju pomoć države mogu proveriti da li im je otvoren poseban namenski račun za isplatu direktnih davanja Covid-19 kod Uprave za trezor.

Proveru da li je namenski račun otvoren moguće je izvršiti na sajtu Narodne banke Srbije na ovom LINK-u.

Isplata direktnih davanja vrši se sa posebnog namenskog računa otvorenog za tu namenu kod Uprave za trezor, na osnovu podataka koji se Poreskoj upravi dostavljaju u elektronskom obliku.

Privredni subjekti koji su prihvatili direktna davanja iz budžeta Republike Srbije, odnosno koji stiču pravo na direktna davanja u skladu sa propisanim uslovima, a na dan 10. aprila 2020. godine imaju otvorene tekuće račune kod više banaka – dužni su da najkasnije 25. aprila 2020. godine, putem aplikacije ePorezi, dostave podatak o nazivu banke kod koje će biti otvoren poseban račun.

Dostavljanje podataka o nazivu banke vrši se putem aplikacije ePorezi. U prvom koraku se vrši izbor odgovarajućeg obrasca – IPB (Izbor poslovne banke). Zatim se u okviru Obrasca IPB vrši izbor poslovne banke.

Privredni subjekt, koji na dan 10. aprila 2020. godine ima otvoren tekući račun samo kod jedne banke, nije dužan da putem aplikacije ePorezi dostavi podatke o nazivu banke kod koje će biti otvoren poseban račun (podrazumeva se da će se isplata državne pomoći vršiti na namenski račun koji će biti otvoren kod te banke).

eKapija

Violeta

Prethodni članak

Izmenjen raspored odnošenja smeća zbog dana praznika

Sledeći članak

Penzioneri izašli u prvu šetnju posle 34 dana u svojim domovima