• 23 oktobra, 2021

KALIBAR 35 – Odabrani prikazi i ogledi iz novije istorije ratnog i patriotskog filma

foto: kc gm

Kulturni centar Gornji Milanovac predstaviće u četvrtak, 14. oktobra 2021. godine u Modrnoj galeriji knjigu KALIBAR 35 – Odabrani prikazi i ogledi iz novije istorije ratnog i patriotskog filma koju su nedavno objavili Dragi Ivić i Danko Borojević.

Reč je o knjizi koja je za nešto više od mesec dana privukla veliku pažnju javnosti. O njoj se diskutuje na portalima oruzjeonline.com i militaryforum.

Početak promocije je u 18:30 sati.  

U prilogu, reč recenzenta, dr Milana Micića 

Filmska umetnost je magija 20. veka. Uticaj filma na svest, mišlјenje i emociju čoveka 20. stoleća vidlјiv je a promene u vrednostima, etici i estetici 20. veka koje je kreirala filmska umetnost bili su trajne u modernom razvitku svetske civilizacije.

foto: kc gm

Dvadeseti vek doneo je čoveku te epohe tragično iskustvo dva svetska rata , kao i množine lokalnih ratnih sukoba koji su tektonski menjali svet. Nјihovo okončanje dovodilo je do promišlјanja civilizacije o njima, o njihovoj suštini, karakteru i boli koju su donosili, a prostori promišlјanja bila su umetnosti, društvene nauke, medicina, prirodne nauke itd.

Tumačenja ratnih zbivanja postajala su deo gradnje društava koja su preživela rat, a njihova „kultura sećanja“ od prostora do prostora i od trenutka do trenutka pretvarala se u kulturu odabranih sećanja ili sam zaborav.

Film kao naknadna vizuelizacija rata gradio je emotivni odnos prema svojoj temi, formirao kolektivne stavove i mišlјenja, zalazio duboko u polјe emocionalnog, oblikovao sliku rata kao prostora najčešće patnje ili heroizma, a ređe složenih i kontraverznih lјudskih emocija i odnosa. Ratni film čitao se od strane masa kao uzbudlјivo štivo rata a države koje su kontrolisale filmsku industriju koristili su ga kao sredstvo državne i društvene propagande i način da se formira poželјna slika prošlosti i sadašnjosti. Društva koja su proživela, i preživela rat, posmatrala su ga putem filma kao niz iz njega odabranih fragmenata poželјnih po kolektivnu svest društva.

Posmatranje pre svega sovjetskog, ruskog, pa jugoslovenskog i američkog ratnog filma u studiji Kalibar 35 u sebi sadrži opise načina na koji je putem filmske umetnosti formirano kolektivno pamćenje 20. veka na ratna iskustva i zbivanja.

Ogledi i prikazi ratnih filmova pisani su slobodno, otvoreno, promišlјanjem autora koje se ne može svesti samo na prikaz određenog filmskog dela već je to pitanje o samoj suštini istorije, o epohi koja gradi film, o filmskom jeziku koji filmskom delu daje ili oduzima kvalitet, o estetici filma i njegovom urastanju u „kulturu sećanja“ određenog društva u datom vremenu.

Studija Kalibar 35 suptilno uočava mnoštvo filmskih detalјa sa višeznačnim i slojevitim značenjima, ukazuje na njih, što doprinosi pitkosti teksta, formiranju štiva zanimlјivog za čitanje ne samo publici filmofila i filmskih kritičara, istovremeno unoseći u tekst karakter, znanje i iskustvo autora koje ga očitava , pre svega, kao strasnog i posvećenog filmofila, sklonog intelektualnom čitanju filmske umetnosti i njegovom prevođenju u polјe dublјeg promišlјanja lјudske i civilizacijske sudbine, smislu i veličini lјudskog trajanja i dela.

Violeta

Prethodni članak

Izložba fotografija: ”Pozorišni portreti”, autora Bojana Nikolića

Sledeći članak

Šutić: Preminuo još jedan pacijent u Kovid delu Opšte bolnice