• 5 јуна, 2020

Otkaz onome ko lažira bolovanje, sankcije i za lekare

ilustracija, foto: pixabay.com/DarkoStojanovic

Šta donose predlozi izmena Zakona o radu

Ukoliko budu usvojene izmene Zakona o radu, koje je predložila Privredna komora Srbije (PKS), zaposleni u Srbiji mogli bi da dobiju otkaz, ako se utvrdi da su lažirali bolovanje, to jest zloupotrebili pravo privremene sprečenosti za rad, piše Radio Slobodna Evropa.

Sa sankcijama bi mogao da bude suočen i lekar koji je bez pokrića radniku otvorio bolovanje.

Dok pojedini sindikati negoduju i naglašavaju da je postojeći zakon dovoljno precizan kada je reč o ovom segmentu, u Uniji poslodavaca Srbije (UPS) kažu da su izmene neophodne, ali da moraju pažljivo da se dogovore sa svim zainteresovanim stranama.

Kako kažu u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, donošenje novog Zakona o radu planirano je do kraja 2021. godine. Taj akt bi, dodaju u resornom ministarstvu, trebalo da bude u potpunosti usklađen sa međunarodnim standardima Međunarodne organizacije rada i Evropske unije (EU).

Jedini konkretni predlog za sad je stigao iz Privredne komore Srbije, koja sugeriše da bi u novi zakon trebalo uneti da “ukoliko je u toku jednog meseca procenat zaposlenih koji su odsutni zbog privremene sprečenosti za rad veći od deset posto, poslodavac može da od nadležne zdravstvene ustanove zatraži izveštaj na osnovu kojeg bi se utvrdila osnovanost privremene sprečenosti za rad svakog zaposlenog”.

“Mi u sindikatu ne znamo zbog čega su toliki napadi na pravo na bolovanje, kada se već u članu 103 Zakona o radu kaže da, ako poslodavac posumnja u opravdanost razloga za bolovanje, on može da podnese zahtev nadležnom zdravstvenom organu, radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti zaposlenog”, kaže za RSE Dragica Mišljenović, viša savetnica za zakonodavno-pravna pitanja i kolektivno pregovaranje u sindikatu “Nezavisnost”.

Poslodavac može već sada da postupi u skladu sa postojećom odredbom člana 179, koji kaže da poslodavac može da otkaže ugovor o radu zaposlenom koji ne poštuje radnu disciplinu, u slučaju da zloupotrebi pravo na odsustvo zbog privremene sprečenosti za rad.

Privredna komora Srbije predložila je i da se pred Ministarstvom zdravlja pokrene postupak, ukoliko se utvrdi da je nadležni lekar bez osnova izdavao potvrde o bolovanju.

Dr Rade Panić, predsednik Sindikata lekara i farmaceuta Srbije, kaže da se zloupotrebe prvenstveno dešavaju na lekarskim komisijama koje određuju ima li razloga za produženje bolovanja.

“Lekar opšte prakse koji otvara bolovanje na izveštaj specijaliste ili po sopstvenim saznanjima o oboljenju pacijenta nema mogućnost da to lažira ili da njega pacijent laže”, kaže Panić.

U priču o pravu na bolovanje trebalo bi uključiti još jedan aspekt, a to su ekonomski gubici radnika koji za 30 dana bolovanja dobija 65 posto prosečne plate.

Violeta

Prethodni članak

Slučaj zastrašivanja Sovilja na Platformi Saveta Evrope

Sledeći članak

Brnabić: Sugerisaću ministrima da ne odgovaraju na pitanja o Krušiku