• 16.05.2022.

PIO fond raspisao tender za isplatu penzija vredan 700 miliona dinara

foto: piixabay.com

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO fond) raspisao je tender za uslugu gotovinske isplate penzija, novčanih nakanada i novčane pomoći. PIO fond je nabavku procenio na 710 miliona dinara. 

Posao ponuđača biće da organizuje gotovinsku isplatu u poslovnoj jedinici koja je teritorijalno najbliža kućnoj adresi u mestu prebivališta primaoca penzije, kao i da organizuje gotovinsku isplatu putem dostave na kućnu adrese primaoca penzija, piše novaekonomija.rs.

Ponuđač treba da raspolaže jedinstvenom mrežom na koju su povezane sve lokacije na kojima će se vršiti isplata, piše u kriterijumima za dodelu ugovora.

Ta mreža podrazumeva minimum 1.000 računara povezanih i umreženih na takav način da obezbeđuju obradu podataka za isplatu putem naloga za isplatu, reklamacije kao i obavljanje drugih poslova vezanih za naloge za isplatu na kućne adrese, a za obim posla koji obuhvata obradu oko 500.000 naloga za isplatu mesečno. 

PIO fond traži i da ponuđač raspolaže organizacionim jedinicama koje pokrivaju celu teritoriju Srbije, osim teritorije Kosova i Metohije.

To znači da svaka opština koja na svom području ima više od dva naseljena mesta mora da ima minimum dve organizacione jedinice, svaki grad minimum četiri organizacione jedinice, a Beograd minimum 150 organizacionih jedinica.

Posao izabranog privrednog subjekta je i da vrši elektronsku obradu podataka za gotovinsku isplatu, obezbedi gotovinu za uplatu, otvori evidencione partije za gotovinsku isplatu, vrši knjiženje penzija na evidencione partije radi gotovinske isplate i po utvrđenoj dinamici vrši gotovinsku isplatu u poslovnoj jedinici i na kućnu adresu.

Takođe treba da formira evidenciju, mikrofilmuje, skenira, arhivira neisplaćene naloge za gotovinsku isplatu, izvrši povraćaj sredstava PIO fondu na ime neisplaćenih sredstava za gotovinsku isplatu, sačini spisak korisnika kojima nije izvršena gotovinska isplata sa razlogom neuručivanja.

Jedan od kriterijuma za dodelu posla je i da ponuđač ima minimum 1.000 angažovanih lica na poslovima elektronske obrade podataka za isplatu putem naloga, štampanja naloga i spiskova, formiranja evidencije naloga, reklamacijama u vezi sa isplatom, isplatom u poslovnoj jedinici.

Potrebno je da ima i minimum 100 angažovanih lica na poslovima formiranja evidencije i elektronske obrade podataka, štampanja, sečenja, sortiranja, pakovanja i distribucije naloga zajedno sa spiskovima u nadležne poslovne jedinice, mikrofilmovanja i arhiviranja isplaćenih naloga, elektronske obrade podataka za anulirane neisplaćene naloge i drugim poslovima u vezi sa gotovinskom isplatom.

Rok za dostavljanje ponuda je 7. februar 2022. godine. 

novaekonomija.rs

Violeta

Prethodni članak

Više se ne plaća taksa za izgubljenu ličnu kartu

Sledeći članak

Namaz od oraha i semenki suncokreta