• 3 јуна, 2020

Štamparstvo našeg kraja

foto: Muzej rtk

Stevan Matić je jedan od prvih školovanih štampara našeg kraja. Rođen je 1855. godine u Jarmenovcima. Štamparski zanat je izučio u Kragujevcu koji je već tada imao razvijenu štamparsku tradiciju i dao veliki broj grafičara za prve štamparije u unutrašnjosti.

foto: Muzej RTK

Štamparija Maksima Sretenovića, prva u gradu, prelazi u vlasništvo Stevana Matića 1893. i radiće sve do pred kraj 1898. godine. Kako bi školovao decu, 1898. godine Stevan Matić se sa porodicom seli u Čačak, gde je preselio i štampariju. Bila je smeštena u zgradu pored stare gimnazije, na mestu gde se danas nalazi Skupština opštine Čačak.

Doselivši se u Čačak, Stevan Matić je istisnuo iz posla svog konkurenta Isaila Petrovića i pokreće prvi list štampan u Čačku, „Ljubić – list za narodnu prosvetu, privredu i književnost“. Pored ove, Matić je osnovao štampariju i u Kraljevu. Njegova kćerka Dušanka govorila je kako je njen otac odlazio na konju da „pogodi posao“, a onda bi, opet na konju išao da nosi materijal svojim poslovnim partnerima.

foto: Muzej RTK

Po izbijanju Prvog svetskog rata, Austrijanci su koristili njegovu štampariju za svoje potrebe. Do početka rata štamparija je bila u stalnom usponu , štampala je različite listove- informativne, stručne, službene. Za naš grad posebno su bili bitni: „Rudnička samouprava“ organ samoupravnog okruga rudničkog, izlazila je dva puta mesečno od 1907. i „Narodna reč“ organ Rudničke radikalne omladine, čiji je vlasnik bio Uroš Lomović, a urednik Dragomir Jevtić.

foto: Muzej RTK

Oba lista su uređivana je u Gornjem Milanovcu, a štampana u Čačku. Takođe, 1907. pokrenut je i prvičasopis u rudničkom okrugu- „ Školski radnik“. Uređivan je u Gornjem Milanovcu, a štampan u štampariji Stevana Matića. Časopis ja izlazio do 1912. godine i odlazio je u sve krajeve ondašnje Srbije, okupljao saradnike i doprineo stručnom uzdizanju prosvetnih radnika.

Nakon rata, Matić je osposobio štampariju i započeo štampanje plakata i ulaznica za bioskop i pozorišne predstave, poslovni materijal, pozivnice za svadbe, pokrenuo je i nekoliko novih listova „Borba“, „Vesnik omladinaca“, „ Za slobodu“, „Glas sela“, „ Staro Dragačevo“.

U Rajićevoj ulici, u Čačku, Matić 1935. godine gradi kuću i seli štampariju, a ubrzo nakon toga 1936. umire. Štampariju je nasledila njegova supruga Ljubica, a poslove je uspešno vodila kćerka Dušanka, koja je 1945. uspela da proda štampariju, samo osam meseci pre nacionalizacije.

Muzej RTK

Violeta

Prethodni članak

Pravila za ulazak u Srbiju – sa testom na koronu i bez njega

Sledeći članak

Bez vode tri ulice