Od danas polaganje male mature u avgustovskom roku

Učenici osmog razreda koji nisu polagali završni ispit u junu, polagaće malu maturu danas, sutra i u petak, odnosno 18, 19. i 20. avgusta. Završni ispit u ovom roku polažu samo učenici osmog razreda koji…