• 6 jula, 2020

U toku obnova zahteva za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca za 2018

foto: gminfo.rs

Budući da postojeće olakšice ističu sa kalendarskom godinom, prijavljivanje za nove kilovate i kubike gasa već je počelo pa nove zahteve treba što pre podneti kako bi se jeftiniji energenti dobili već s novim januarskim računima, saznajemo od načelnika Opštinske uprave Aleksandra Jevtovića.

Aktuelna uredba propisuje da status energetski zaštićenog kupca zavisi od ukupnih primanja domaćinstva, broja članova porodice, imovnog stanjem, a predviđeni su i limiti u potrošnji struje.

– Sticanje statusa energetski ugroženog kupca predvideo je Zakon o energetici. Postoji uredba o energetski ugroženom kupcu koja propisuje uslove za ostvarivanje ovog prava. Dokazi koje kupac treba da priloži su: fotokopija lične karte, dokaz o mesečnim primanjima i prihodima članova domaćinstva, dokaz o pravnom osnovu korišćenja nepokretnosti (vlasnici nepokretnosti). Pribavljanje dokaza se vrši za mesec koji prethodi mesecu podnošenja zahteva, a ostala neophodna dokumentacija koju mi pribavljamo po službenoj dužnosti uz pomoć članova 9. i 3. Zakona o upravnom postupku od MUP-a jesu dokaz o prebivalištu i srodstvu za podnosioca zahteva i članova domaćinstva. Zatim uverenje nadležne filijale NSZ za nezaposleno lice odnosno primaoca novčane naknade po propisima o zapošljavanju, takođe pribavljamo po službenoj dužnosti, znači ne moraju građani da podnose ove dokaze sami ih pribavljamo. Za decu stariju od 15 godina školska potvrda, dokaz o prihodima iz poreske uprave i dokaz od nadležne službe za Katastar nepokretnosti iz mesta prebivališta i mesta rođenja o posedovanju nepokretnosti i prihodima od nepokretnosti i uverenje Uprave javnih prihoda u mestu prebivališta i mestu rođenja da li poseduje imovinu koja podleže oporezivanju – rekao je za naš portal Aleksandar Jevtović.

Načelnik Opštinske uprave Aleksandar Jevtović, foto:gminfo.rs

Najugroženija domaćinstva svakog meseca mogu dobiti besplatno od 120 do 250 kilovat časova struje, a tokom grejne sezone od oktobra do aprila 75 kubnih metara gasa.

– Značajno je da postoji više nosilaca prava na energetski zaštićenog kupca i to ostvarioci prava na dečji dodatak, primaoci socijalne pomoći i ostali, a to su domaćinstva koja ostvaruju prihode niže od prihoda propisanih Uredbom o energetski zaštićenim kupcima. OU Gornji Milanovac, ove postupke rešava u kraćen roku od predviđenog. Predviđeni rok je 30 dana, a mi to rešavamo jako brzo – kazao je Jevtović.

Pravo na besplatnu struju i gas ima jednočlano domaćinstvo čija mesečna primanja ne bi smela da budu veća od 14.116 dinara i da ima u vlasništvu do 35 kvadratnih metara prostora. Za domaćinstvo sa dva ili tri člana 20.553 dinara i do 45 metara kvadratnih, za domaćinstva sa četiri i pet članova 26.986 dinara i do 60 kvadratnih metara i za domaćinstva sa šest i više članova 33.936 dinara i do 75 kvadratnih metara stambenog prostora.

Po rečima Aleksadndra Jevtovića kada je u pitanju obnova zahteva, zahtevi se podnose u roku od 30 dana pre isteka prava.

– Dakle obnova za sledeću godinu se podnosi do 31. decembra. Oni kojima se vezuje status energetski zaštićenog kupca vezuje za dečji dodatak i primanje socijalne pomoći, ne podnose zahtev za obnovu u ovom roku, već u roku od 30 dana pre isteka prava na dečji dodatak ili primanje socijalne pomoći. Recimo nekome je utvrđeno pravo na dečji dodatak do 9.06.2018.godine on podnosi zahtev za obnovu do 9.05.2018.godine – naveo je Jevtović.

Zahtevi se podnose na pisarnici opštine Gornji Milanovac, a energetski zaštićeni kupci koji su status stekli ostvarenjem prava na dečji dodatak ili socijalnu pomoć se pozivaju da daju izjavu pred nadležnim licem OU da nije došlo do promene okolnosti pod kojima su ostvarili pravo energetski zaštićenog kupca i ne moraju ništa od dokaza da prilažu uz taj zahtev.

– Jako smo efikasni u donošenju rešenja o statusu energetski zaštićenog kupca. Do sada je rešeno 17 zahteva, a imamo 115 takvih lica. Prethodne godine utvrđeno je 235 lica koja ostvaruju ovo pravo, od toga 103 lica su korisnici prava na dečji dodatak, nosioci socijalne pomoći su 17 lica a ostali korisnici su 115. Od ovih 115 lica podneto je 17 zahteva i toliko je i rešeno. Mi sprovodimo postupak i do 25. u mesecu za prethodni mesec dostavljamo isporučiocima električne energije – Distibuciji, pravosnažna rešenja o utvrđenom statusu energetski zaštićenog kupca i oni ostvaruju od 120 do 250kw struje. A kada je gas u pitanju ostvaruje se 35 do 75m3 ovog energenta – rekao je načelnik Opštinske uprave Aleksandar Jevtović i dodao da samo ovih 115 lica podležu podnošenju zahteva do 31.12. 2017. a ostali (nosioci prava na dečji dodatak i socijalnu pomoć) će davati izjave 30 dana pre isticanja prava.

gminfo.rs

Aleksandar Lazovic

Prethodni članak

Nagrađeni najbolji u privredi

Sledeći članak

GMinfo dobio I NAGRADU za istraživački antikorupcijski tekst