• 19 aprila, 2021

U toku upisu dece na Pripremni predškolski program za školsku 2021/2022.

foto: gminfo.rs

Upis dece sa teritorije opštine Gornji Milanovac na Program pripreme deteta pred polazak u osnovnu školu (Pripremni predškolski program) za školsku 2020/2021. godinu, obavljaće se od 1. aprila do 31. maja 2021. godine, od 8,00 do 14,00 sati, u Upravi vrtića, Ulica Vuka Karadžića broj 4, u Gornjem Milanovcu, stoji na sajtu opštine Gornji Milanovac.

Na Pripremni predškolski program upisuju se sva deca rođena od 1. marta 2015. godine do kraja februara 2016. godine.

Prilikom upisa nije potrebno da prilagati dokumenta, jer će ih Predškolska ustanova pribaviti po službenoj dužnosti, i to  Izvod iz matične knjige rođenih i  Uverenje o prebivalištu.

Dokaz o zdravstvenom pregledu deteta dostavljaju samo roditelji dece koje do upisa u Pripremni predškolski program nisu bili korisnici Predškolske ustanove „Sunce“ Gornji Milanovac, po obavljenom pregledu od strane Doma zdravlja Gornji Milanovac (Dečji dispanzer).

„Pozivamo sve roditelje da koriste mogućnost elektronske prijave deteta preko Portala eUprave, usluga e Vrtić. Kada roditelj, staratelj ili hranitelj podnese zahtev preko Portala, predškolska ustanova će dodeliti delovodni broj zahtevu i obavestiti ga preko Portala o daljim koracima. Na Portalu možete izabrati opciju da li će obaveštenje primati na mejl ili putem sms poruke,“ navodi se na opštinskom sajtu.

Za decu samohranih roditelja, decu žrtava nasilja u porodici, decu sa smetnjama u psihofizičkom razvoju, decu iz porodica koje koriste neki oblik socijalne zaštite, i dr.

Predškolska ustanova je u mogućnosti da prihvati prijavu elektronskim putem, ali je potrebno je da dostave dodatnu dokumentaciju na adresu elektronske pošte pusuncegm@gmail.com kojom dokazuje navedeni status.

U koliko roditelji nisu u mogućnosti da podnesu zahtev putem elektronske usluge, potrebno je da preuzmu zahtev na sledećem linku OVDE i dostave ga zajedno sa dodatnom dokumentacijom na adresu elektronske pošte Predškolske ustanove pusuncegm@gmail.com .

Violeta

Prethodni članak

Milanovačko pozorište: Predstava “Profesionalac”

Sledeći članak

Sutra počinje proba male mature – zašto su probni testovi uvek teži