• 3 јуна, 2020

Uređenje dečijeg igrališta u centru, asfaltiranje kružnog toka u Ljubićkoj, rehabilitacija Ul. vojvode Milana i sanacija Ul. Nikole Lunjevice

foto: gminfo.rs

„Moram reći da opština Gornji Milanovac ima stabilan budžet i da nema odustajanja od projekata koje smo rešili da radimo ove godine. Biće malo pomeranja rokova, s obzirom da dva meseca praktično ništa nismo mogli da radimo zbog pandemije“, kazao je predsednik opštine Dejan Kovačević.

Prema njegovim rečima oko 15 miliona dinara, koliko je bilo opredeljeno za izgradnju nove zgrade Centra za socijalni rad, jedan deo je preusmeren na druge investicije. 

– Skinuli smo jedan deo novca sa zgrade Centra za socijalni rad, ali to samo u pogledu, jer je ministarstvo izrazilo želju da će finansirati tri tipa centara za socijalni rad po veličini gradova i opština, tako da očekujemo da ćemo mi sva sredstva dobiti od ministarstva. Projektnu dokumenticiju smo završili, dobili smo građevinske dozvole, tako da smo spremni za početak radova.

foto: gminfo.rs

Kovačević kaže da je opština Gornji Milanovac prošla dobro kroz pandemiju, iako nažalost ima pet preminulih, a s obzirom da se sve vreme radilo, kao i da kompanije nisu prestajale sa radom, on ne očekuje umanjenje novca u budžetskoj kasi.

–  Takođe dobro vođenom ekonomskom politikom opštine G. Milanovac mi smo u svakom momentu na računu imali dovoljno sredstava za plate svih indirektnih i direktnih budžetskih korisnika, i sve potrebe koje opština ima do kraja godine. Domaćinski smo upravljali sredstvima i od danas možemo da nastavimo sa svim javnim nabavkama koje smo stopirali pre pandemije, kada su u pitanju svi infrastrukturni projekti – istakao je predsednik opštine.

foto: gminfo.rs

Prema rečima Kovačevića novac koji je opredeljen za zgradu Centra za socijalni rad se preusmerava na više pozicija.

Mi nismo čak ni sve uzeli, mislim da je na toj poziciji bilo 15 miliona dinara. Dobili smo deo sredstava za dečija igrališta od Ministarstva za demografiju i populacionu politiku. S obzirom da smo tražili za dva dečija igrališta, i vrednost ukupnih radova je bio 15 miliona, oni su nam odobrili za deo projekta od jednog igrališta. Mi hoćemo da bar taj deo realizujemo da ne bi im vraćali novac u budžet. Tako smo četiri miliona dinara opredelili sa budžeta opštine i uradićemo igralište koje se nalazi u centru grada, iznad zgrade starog suda. Potpuno ćemo ga rekonstruisati i napraviti onako kako bi ono trebalo da izgleda, da bude bezbedno za decu i da bude sa više sprava i više prostora za razonodu – rekao je Kovačević.

On dodaje da je takođe iz tih sredstava odobreno za još jedan projekat, a to je rehabilitacija Ljubićke tj asfaltiranje kružnog toka u toj ulici kao i rehabilitacija Ulice vojvode Milana.

– S obzirom da nam je počela rekonstrukcija dve ulice u gradu, u prvobitnom projektu nije bilo planirano asfalitranje dela koji se odnosi na parkiranje vozila i da bi ispravili tu grešku, koju projektant u prvom delu nije sagledao, i grešku na drugoj ulici, da se asfaltira sam kružni tok na izlazu iz Ljubićke ulice. Onda smo, takođe, uzeli deo sredstava sa pozicije, koja je bila planirana za izgradnju zgrade Centra za socijalni rad, i nadomestili na poziciju koja se tiče ulica i radova na te dve ulice za asfaltiranje, a kako bi taj posao završili dobro do kraja.

foto: gminfo.rs

Na pitanje GMinfo portala kada će biti sanirana Ulica Nikole Lunjevice čija je rekonstrukcija završena u oktobru prošle godine Kovačević kaže da je donet predlog rešenja i da će  se ovih dana krenuti sa radovima.

– Naše komisije iz opštine, koju sam ja formirao, takođe i nadzorni organi, koji su bili na samoj ulici, i izvođač, bili su na terenu i donet je predlog rešenja. Ulica će biti kompletno sanirana od Norveške kuće do (500-600m) polovine ulice, gde je urađena i gde ima problem sa tim podzemnim vodama, a koje nisu bile dobro predviđene projektom. Ima odgovornosti i projektanta i izvođača, a s ozbirom da je izvođač morao, kada je video projekat, da ukaže na neke propuste u projektu i da se oni isprave pre nego što se dođe do završne faze. Svakako, svi ti troškovi padaju na teret izvođača radova i on će ovih dana početi sanaciju te ulice i biće kako bi trebalo da bude. Radovi još uvek nisu primljeni – zaključio je Kovačević.

V. Popović, gminfo.rs

Violeta

Prethodni članak

Opštinsko veće: Uskoro konkurs za subvencionisanje poljoprivredne proizvodnje

Sledeći članak

Produžetak radova na deonici Zagrađe – Gornji Milanovac