• 15 januara, 2021

Jevtović: Pristupnica možda bez eksproprijacije, Opštinska uprava bez pravnika

foto: gminfo.rs

Aleksandar Jevtović, doskorašnji direktor Centra za socijalni rad (CSR) u Gornjem Milanovcu i nekadašnji načelnik Opštinske uprave opštine Gornji Milanovac, uputio je našoj redakciji pismo koje prenosimo u celosti.

„Svi građani Gornjeg Milanovca su više puta čuli da je jedan od prioriteta opštine Gornji Milanovac izgradnja pristupne saobraćajnice auto-putu. Auto-put prolazi kroz našu opštinu, priključak je u Takovu, ali kako do Takova?

Ono što nam se, kao građanima ove lepe varoši već duže vreme obećava je izgradnja moderne pristupne saobraćajnice auto-putu. Pomislio sam da se realizacija tog projekta bliži, a kao osnovni preduslov je vršenje poslova eksprprijacije zemljišta preko koga će preći saobraćajnica.

Poslove eksprprijacije treba da obavlja Opštinska uprava opštine Gornji Milanovac. Međutim, Opštinsko veće opštine Gornji Milanovac na sednici održanoj 6. 11. 2020. godine donosi, po meni skandaloznu odluku – Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o organizciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi i Opštinskom pravobranilaštvu opštine Gornji Milanovac (Sl.glasnik opštine Gornji Milanovac br. 20/2020). Pravnilnik kaže: radno mesto: Upravni poslovi eksproprijacije, administrativnog prenosa i prometa javne svojine – briše se. Opravdano se može postaviti pitanje da li brisanjem ovog radnog mesta, a da se u opisu nekog drugog radnog mesta ne nalaze poslovi ekspropsijacije odustaje od izgradnje pristupne saobraćajnice auto-putu, jer bez eksproprijacije nema izgradnje ili će se to raditi bez ovog zakonom propisanog postupka pa da se rizikuju ogromni sudski troškovi? Na ovo pitanje bi trebalo da daju odgovor čelnici opštine.

Nadalje, čitajući Pravilnik, vidim da je brisano i radno mesto: Evidentranje opštinske imovine i vođenje postupka upisa imovine. Jako značajno radno mesto. Postavlja se pitanje donosiocima ovakve odluke da li će opština uopšte voditi evidenciju imovine koju poseduje, a koja je i zakonska obaveza i kako će se to činiti ako ni jednom drugom službeniku u opis poslova nije dodata ova nadležnost.

Nadalje, nema više ni radnog mesta: Upravno pravni poslovi u oblasti inspekcijskog nadzora. Kako će inspektori donositi upravne akte – rešenja ako im u tome ne pomogne dipl. pravnik i koliko će takvih rešenja zbog sitnih formalnih nedostataka, koji se mogu dogoditi jer nisu pravno uobličena, pasti na sudu? Kolika će šteta biti zbog toga?

Imamo i jednu posebnu organizacionu jedinicu u okviru Opštinske uprave, Odsek za poslove organa opštine gde je brisano radno mesto: Rukovodilac odseka za poslove organa opštine. Kako može postojati posebna organizaciona jedinica bez rukovodiloca?

Zanimljivo je da je iz uslova (stručna sprema) na svim ranim mestima koja postoje, a koja zbog zabrane zapošljavanja nisu popunjena izbrisana odrednica da te poslove može obavljati diplomirani pravnik. Pravilnikom je što ukinuto, što promenjeni uslovi za više od 10 radnih mesta koja su bila upražnjena, a na kojima su mogli da rade diplomirani pravnici. Po ovako postavljenom Pravilniku Opštinskoj upravi Gornji Milanovac nisu potrebni pravnici sem onih koji su trenutno zaposleni, pa se opravdano pitam, ko će raditi one poslove koje po svojoj prirodi mora da radi diplomirani pravnik? Do kakvih će konsekvenci u budućnosti nedostatak pravnika kao ljudi koji su kvalifikovani za vođenje upravnih postupaka, što Opštinska uprava u najvećoj meri radi, dovesti donošenje jedne ovakve odluke? Na ovo pitanje vreme će dati odgovor jer će u Opštinsku upravu moći da se zapošljavaju ljudi raznih drugih kvalifikacija izuzev onih koji poseduju diplome Pravnog fakulteta. Zašto je to tako, ne znam.

Ako su donosioci ovako usvojenog Pravilnika to učinili samo da bi mene kao jedinku onemogućili da se nakon prestanka mirovanja radnog odnosa vratim na posao u Opštinsku upravu onda se svi moramo debelo zamisliti i zapitati da li jedan čovek vredi više od interesa šire društvene zajednice ma koliko nekom nesimpatićan bio taj čovek? Mislim da niko nije vredan, pa ni ja naravno, da se neko ovako grubo poigrava sa tako važnim organom lokalne samouprave kao što je Opštinska uprava“.

Aleksandar Jevtović, dipl.pravnik

U Gornjem Milanovcu,

3.12.2020. godine

Violeta

Prethodni članak

Novac ze lečenje Anike Manić prikupljen: „Hvala Gornjem Milanovcu – malom gradu velikih ljudi“

Sledeći članak

Izmenjen režim rada Službe parking servisa