• 3 avgusta, 2020

Kako će se isplaćivati penzije za 65+: Ili poštar na kućnu adresu ili preko punomoćnika

foto: gminfo.rs

Narodna banka Srbije donela je Instrukciju kojom je uređen način isplate drugog dela februarske penzije licima 65 + godina koji penzije primaju preko banaka a nemaju drugo ovlašćeno lice na svom tekućem računu.

Prema dokumentu o načinu privremene isplate penzija za lica sa navršenih 65 i više godina života obaveza banaka je da ovim licima omoguće ili da penziju prime u prostorijama banke preko lica koje ima jednokratnu punomoć ili da im se preko Pošte Srbije penzije dostave na kućnu adresu.

Penzioneri će biti anketirani od svojih banaka o načinu privremenog primanja penzije, a mogu se izjasniti da ne žele ni na jedan od dva predložena načina.

Po istrukciji NBS, obaveza banke u kojoj penzioner ima tekući račun je da omogući isplatu u prostorijama ovlašćenom licu na osnovu jednokratnog punomoćja koje je dobio od korisnika prava, ili isplatom na kućnu adresu u saradnji sa Poštom Srbije.

Ako se penzija isplaćuje preko punomoćja, primerak punomoćja zadržava banka, i legitimiše opunomoćenika.

Samo punomoćje može biti sastavljeno na obrascu koji je predložila NBS ili u drugoj sličnoj formi, ne mora biti overeno, a banka ga može proveriti kontaktom na daljinu sa penzionerom.

Građani koji nisu nikog ovlastili za podizanje penzija, to mogu od danas da urade posebnim ovlašćenjem za lice koje će to učiniti umesto njih, uz posedovanje svoje i njihove lične karte. Iznos penzije koji će biti podignut će biti unapred definisan, a primer ovlašćenja izdala je Narodna banka Srbije, ali se može sastaviti i u slobodnoj formi.

Treba da se navedu lični podaci penzionera i lica koje se ovlašćuje, broj tekućeg računa, naziv banke i iznos koji se isplaćuje. Ovlašćenje mora biti potpisano.

Za isplate u saradnji sa Poštom Srbije banka je u obavezi da organizuje pakovanje novca penzija, kao i naloga za isplatu sa ličnim podacima penzionera.

Za uslugu dostave penzija na kućnu adresu ni banka ni pošta ne mogu naplatiti naknadu niti druge troškove.

Obaveza je pošte da organizuje posebnu telefonsku liniju gde se mogu obratiti penzioneri kojima penzija nije uspešno uručena.

Poštar ako nije zatekao penzionera ostavlja izveštaj, a pošto bude kontaktiran isporučuje penziju, u slučaju da isteknu poštanski rokova za isporuku novca – penzija se vraća banci.

Svi penzioneri koji ne ovlaste drugo lice za podizanje penzije, treba da pozovu kontakt telefon banke u kojoj imaju otvoren tekući račun i da navedu adresu i iznos koji žele da im se dostavi, a Pošta Srbije će im po hitnoj proceduri uručiti penzije.

Instrukcije o načinu privremene isplate penzije – OVDE

Violeta

Prethodni članak

Gradsko groblje

Sledeći članak

COVID-19 u GM: Stanje nepromenjeno; novi načini dobijanja penzija (VIDEO)