• 26 маја, 2020

NA DANAŠNjI DAN 1850. godine preminuo je Jovan Teodorović Obrenović.

foto: muzej rtk

Poput Miloša, i mlađi knežev brat, gospodar Jovan Obrenović ženio se devojkama iz ovoga kraja. Prvi put oko 1814. godine Krunom, ćerkom kneza Atanaska Mihailovića iz Beršića, jednog od najbližih Miloševih saradnika. Nakon njene smrti, Jovanova supruga postala je 1836. godine Ana Joksić rodom iz gružanskog sela Donja Vrbava.

Jovanov život sa Krunom i decom uglavnom se odvijao u Brusnici. Tu je otkupio stari i podigao još jedan konak sa više pratećih objekata. Svoj novi dom počeo je graditi 1827. godine uz blagoslov kneza Miloša. Nepunu deceniju kasnije, tj. 1836, on je prodao državi Stari konak radi smeštaja Ispravničestva (Suda) Rudničkog okruga.

Boraveći u Brusnici Joakim Vujić ovako piše o Jovanovoj porodičnoj kući: „Ovde je i rezidencija Jego Visokorodija, g. Johana Obrenoviča, oberkneza i magnata serpskago, koja sostoji se iz jednog gore sprata, koji soderži nekoliko paradni i namešteni soba sve po vostočnostranom vkusu, dole pak ima različite sobe i kancelariju, koja je dobro ureždena i dobro raspoložena s pismama i protokoli“.

Sa druge strane, Oto Dubislav Pirh u svom Putovanju po Srbiji u 1829, opisujući susret sa Jovanom u Brusnici kaže: „Nađosmo ga gde sedi sa ženom pored kamina sa najmlađim detetom na rukama, u njemu se video sretan otac porodice; tihe kućevne vrline odlikuju gospodar Jovana“. Pripovedajući dalje, ovaj znameniti Prus kaže da je Obrenović živeo u novopodignutom konaku sa elementima „franačkog nameštaja“, kao i da je u ovom „dobro uređenom zdanju“ zatekao svežanj poznati nemačkih novina „Algemajne Cajtung“.Kako su Miloš, Jovan i Jevrem živeli udaljeni jedan od drugog, nisu uspevali da se često posećuju.

Oskudna dokumenta iz tog vremena svedoče nam da je Miloš boravio u Brusnici 1821, kada je proslavljan prvi rođendan Jovanovog sina Obrena, zatim 1825, 1836. i konačno 1838. godine. Njegova supruga Ljubica, posetila je 1833. zajedno sa decom jetrvu Krunu, boraveći kod nje u gostima nekoliko dana. Takođe, značajne su i dve Jevremove posete bratu i snahi zajedno sa suprugom Tomanijom iz 1822. i 1829. godine.

Mirjana Glišović/ Muzej RTK

Aleksandar Lazovic

Prethodni članak

Riznica manastira Vraćevšnica

Sledeći članak

Rudnik kroz istoriju / Tragedija porodice Svete Karaulića II deo