• 19 aprila, 2021

PSOGM: Dobili smo odgovor Agencije za sprečavanje korupcije

foto: gminfo

Iz Agencije za sprečavanje korupcije, Udruženje građana „Pobedi i spasi opštinu Gornji Milanovac“ (PSOGM), dobilo je odgovor, tačnije mišljenje, na 4 pitanja postavljena kako bi razjasnili da li su pojedini odbornici Skupštine, zaposleni u Opštinskoj upravi i članovi Veća opštine u sukobu interesa. 

Postoji li sukob interesa u situacijama kada: *lice koje vrši javnu funkciju predsednika opštine, kao predsednik Opštinskog veća, postavi svoju sestru za opštinskog pravobranioca; *lice, koje je u Opštinskoj upravi zaposleno na radnom mestu načelnika odeljenja, istovremeno vrši javnu funkciju odbornika; *lice istovremeno vrši javnu funkciju zamenika predsednika Skupštine opštine i obavlja dužnost predsednika Saveta mesne zajednice; i *kada lice, zaposleno u javnom preduzeću za izgradnju ili javno-komunalnom preduzeću, istovremeno vrši javnu funkciju člana Opštinskog veća?„, konkretno glase pitanja iz PSOGM upućena ovoj državnoj Agenciji.

foto: GMInfo

Na prva tri pitanja, kako stoji u dokumentu u koji smo imali uvid, Agencija je odgvorila potvrdno, dakle da sukob interesa postoji, s tim što se za prvi slučaj srodstvo povezanih lica na javnoj funkciji, da bi se okarakterisalo sukobom interesa, definiše kao krvno srodstvo „u pravoj liniji, odnosno pobočnoj liniji zaključno sa drugim stepenom srodstva„.  Za poslednji slučaj, kako je navedeno, odlučuje se posebno za svaku konkretnu situaciju.

foto: gminfo.rs

Na osnovu odgovora iz Agencije, može se zaljučiti da PSOGM nije konkretno navodio imena ljudi zbog kojih je od Agencije tražio mišljnje za ovih nekoliko slučajeva, niti o kakvom se precizno stepenu krvnog srodstva radi, osim da je u pitanju sestra.

– Mi smo građanima pre izbora rekli da ćemo se boriti protiv bezakonja, a smatramo da u lokalnoj samoupravi ima mnogo nepoštovanja zakona, oglušivanja o zakonske odredbe, ima sukoba interesa, javne nabavke moraju da se sprovode po zakonu i da dokumentacija o tome mora biti dostupna, – izjavila je odbornica PSOGM, Jelena Savić. – Na to asocira i ovo osipanje u SNS-u, pošto je gospodin Jevtović, njihov dugogodišnji član, osnovao svoju grupu građana; upavo ih je napustio zbog tih mahinacija i bezakonja na koje mi ukazujemo već dva godine.

Predsednik PSOGM, Milisav Mirković, dodaje da su mnoga personalna rešenja u opštini, javnim preduzećima i Skupštini, sporna zbog sukoba interesa. On ističe da ne želi da ulazi u njihov kvalitetan ili nekvalitetan rad pojedinačno na tim položajima, već da ukazuje na povrede zakona, koji postoji kako bi se sprečile zloupotrebe i ostvarivanja ličnih interesa na štetu javnog.

U članu 40 Zakona o sprečavanju korupcije, osim ostalog, piše da je „javni funkcioner dužan da javni ineteres ne podredi privatnom, da ne sme biti zavistan od lica koja bi mogla da utiču na njegovu nepristrasnost, niti da koristi javnu funkciju zarad sticanja bilo kakve koristi ili pogodnosti za sebe ili povezano lice, radi nanošenja štete drugome, niti da u tom smislu upotrebljava informacije do kojih dođe na javnoj funkciji, ako nisu već dostupne javnosti“.

foto: gminfo

– Predsednik mesne zajednice ne može da bude odbornik, to je zakonska odredba, mora da bude zamenjen, – navodi Mirković. – Ne mogu zaposleni u Opštinskoj upravi da budu odbornici. Kako može vozač predsednika opštine da bude odbornik već u drugom mandatu? Ne može sestra predsednika da bude pravobranilac, pašenog da bude odbornik, da pomoćnik predsednika bude u bliskim rodbinskim odnosima s njim, nespojivo je sve to. Mi smo i na Skupštini postavljali ta pitanja, ali predsednik izađe i kaže „nema sukoba intersa“ i misli da je tako rešio stvar. Sada će i oni dobiti ovaj odgovor Agencije, pa ćemo videti, – rekao je novinarima predsednik PSOGM.

U PSOGM navode da na Skupštinama kao odbornici postavljaju mnoga pitanja, ali da ne dobijaju sve odgovore, niti od onih kojima su upućena. Traže da ih dobijaju od nadležnih službi i direktora, a ne da u njihovo ime reaguje jedino predsednik opštine Dejan Kovačević, i to kad mu odgovara. Savić je te Kovačevićeve odgovore za skupštinskom govornicom nazvala „skečevima“ u kojima se on najčešće „s nipodaštavanjem podsmeva odbornicima kada traže da se na pitanja odgovori konkretno u interesu javnosti i svih građana“.

M.Mijatović/gminfo.

Milos

Prethodni članak

Ministar Dmitrović posetio opštinu Gornji Milanovac: „Srbi su narod koji nestaje munjevitom brzinom“

Sledeći članak

Jutro hladno, dan sunčan, za vikend ponovo toplo