• 10 avgusta, 2020

Reagovanje direktorke OŠ “Kralj Aleksandar I“ na tekst „Sindikat obrazovanja G. Milanovca: Najavljujemo protest zbog partijskog zapošljavanja“

foto: kraljaleksandargm.edu.rs

Direktorka OŠ „Kralj Aleksandar I“ u Gornjem Milanovac, Dragica Radišić uputila je našoj redakciji reagovanje na tekst objavljen na našem portalu, 30. juna pod naslovom, Sindikat obrazovanja G. Milanovca: Najavljujemo protest zbog partijskog zapošljavanjakoje prenosimo u celosti.

Saopštenje

Povodom teksta objavljenog na Vašem portalu, dužna sam kao direktor a i kao čovek koji je čitav svoj radni vek proveo u prosveti, da demantujem laži koje je izneo Vladimir Milosavljević u ime Unije sindikata koju zastupa.

Takođe, obaveštavam svoje kolege, sugrađane koji su za svoju decu odabrali školu u kojoj sam ja direktor da ću zbog iznetih laži tužiti Vladimira Milosavljevića. Ovakve izjave, osim uvrede časti i ličnosti, predstavljaju svojevrsni pritisak na direktora od strane sindikata koji on zastupa, jer nikakva odluka o prijemu u radni odnos još uvek nije doneta.

Nikoga nisam „izbacila na ulicu“, svi zaposleni na određeno vreme imaju rešenja po zakonu.

Pravo svakog kandidata je da se prijavi na konkurs, a lična odgovornost da donese potrebnu dokumentaciju.
Kolega, o kojem predpostavljam da je reč, jer njegovo ime nije pomenuto, nije član Unije sindikata koju Milosavljević zastupa, već član Samostalnog sindikata obrazovanja, čiji je predsednik u Školi upoznat sa svim činjenicama.

Što se tiče konkursa i zapošljavanja u OŠ „Kralj Aleksandar I“, isti su raspisani nakon odobrenja Ministarstva prosvete koje je dato školama na teritoriji cele Srbije, ne samo našoj školi. Na osnovu tvog odobrenja, direktor škole je dana 10.03.2020. godine doneo Odluku o raspisivanju konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno vreme i nakon toga tekst konkursa je poslat Nacionalnoj službi za zapošljavanje kako bi isti objavili u publikaciji „Poslovi“.
Konkurs za radno mesto nastavnika fizike – 70% radnog vremena, izašao je u publikaciji „Poslovi“ 18.03.2020. godine, a direktor je shodno svojim zakonskim ovlašćenjima doneo Rešenje o imenovanju konkursne komisije, čiji je zadatak da sprovede navedeni konkurs za prijem u radni odnos.

Zbog proglašenja vanredne situacije u Republici Srbiji, direktor škole je postupao po instrukcijama Ministarstva prosvete i Nacionalnoj službi za zapošljavanje poslao obaveštenje da se rok za prijavu kandidata na objavljeni konkurs produžava do 06.06.2020. godine.U roku za dostavljanje prijava i potrebne dokumentacije stigle su prijave dva kandidata. Kandidati su blagovremeno podneli prijave na konkurs za radno mesto nastavnika fizike. Uvidom u priloženu dokumentaciju konstatovano je da je dana 18.05.2020. godine jedan kandidat lično dostavio prijavu sa svim dokazima o ispunjenosti uslova iz konkursa. Navedena konkursna dokumentacija je zavedena u školi. Takođe, konstatovano je da je drugi kandidat dana 25.05.2020. dostavio poštom, dva dokumenta i to:1. odštampan i popunjen prijavni formular ( u kojem je naveo pogrešan datum konkursa, tako da nije jasno na koji se konkurs uopšte javlja) i 2. uverenje da je završio master studije sa zvanjem master fizičara.

Nakon detaljnog pregleda konkursne dokumentacije, Komisija je utvrdila da su oba kandidata dostavila prijave u roku navedenom u konkursu, što znači da su njihove prijave blagovremene. Takođe je utvrđeno da drugi kandidat nije dostavio sve dokaze o ispunjenosti uslova konkursa do 06.06.2020. godine, tačnije da je nakon isteka roka za prijavu dostavio dva dokumenta, i to: original uverenje o državljanstvu i uverenje o neosuđivanosti iz kaznene evidencije MUP-a RS. Iz svega iznetog, Komisija je donela zaključak da je prijava koju je podneo drugi kandidat nepotpuna.

Komisija iznosi i činjenicu da je rok od 8 dana za prijavu na konkurs bio produžen više od 2 meseca, tačnije da su se prijave na konkurs zajedno sa svim dokazima o ispunjenosti uslova konkursa mogle podneti od 18.03.2020. godine do 06.06. 2020. godine.

S obzirom da je u samom tekstu konkursa jasno naveden rok za prijavu na konkurs, kao i to da se nepotpune i neblagovremene prijave neće razmatrati, Komisija je donela odluku da prijavu drugog kandidata, koji je dokaze o ispunjenosti uslova iz konkursa dostavio nakon 06.06.2020. godine, ne uzme u razmatranje i istu odbaci rešenjem kao nepotpunu.

Ističem, da je drugi kandidat (s obzirom da je bio zaposlen na određeno vreme u našoj školi) od strane sekretara bio obavešten i o objavljivanju konkursa i o produžetku roka za prijavu na konkurs i da isti nije podneo dokaze o uspunjenosti uslova iz konkursa u roku od 2,5 meseca.

Odluka o izboru kandidata za prijem u radni odnos još uvek nije doneta od strane Konkursne komisije kao prvostepenog organa, što podrazumeva da direktor nije doneo nikakvu odluku.
Napomena: Kandidat nezadovoljan rešenjem o izabranom kandidatu može da podnese žalbu direktoru škole u roku od 8 dana, od dana dostavljanja rešenja.

Odgovorno izjavljujem da nijednom niko, kako iz Ministarstva prosvete, tako i iz Lokalne samouprave nije uputio ni usmeni predlog, a kamo li vršio bilo kakav pritisak za „stranačko zapošljavanje podobnih“.

I na kraju, nemojte stavljati slike iz drugih škola uz tekst u kojem se spominje OŠ “Kralj Aleksandar I“, jer je naša škola lepša.

Direktor škole
Dragica Radišić

Violeta

Prethodni članak

Cigarete skuplje za 10 dinara, a evo šta sve od danas ima novu cenu

Sledeći članak

Svi simptomi koronavirusa – rangirani po učestalosti