• 28 septembra, 2021

Izložba na Rudniku: „Pogled unazad“

foto: KCGM

Ljiljana Stevanović umetnica iz Smederevske Palanke predstaviće u utorak, 14. septembra 2021. godine u galeriji Doma kulture na Rudniku izložbu „Pogled u nazad“. Ovom izložbom autorka obeleževa 20 godina svog umetničkog trajanja.

Otvaranje izložbe je u 19 sati.

Iz Kataloga

Ljiljana Stevanović pripada nevelikoj grupi umetnika čije je stvaralaštvo neraskidivo vezano ne samo za kreativnu stranu njenog bića, već i za samu suštinu njene ličnosti ‒ za ono što ona jeste, njeno postojanje, emocije, stavove i ubeđenja … Moglo bi se čak reći da umetnost i život ne samo da su, u Ljiljaninom slučaju, međusobno prožeti i uslovljeni, nego su, jedan bez drugog, veoma teško razumljivi. 

Njen umetnički opus koji sada možemo da sagledamo kroz trajanje od dvadeset godina, naizgled  je veoma raznorodan, a opet, ako se pažljivije zagledamo i u njega udubimo, neobično koherentan. Kolaži, asamblaži, objekti i instalacije, radovi na platnu i papiru, sve izvedeno širokim dijapazonom „umetničkih“ i „neumetničkih“ tehnika i materijala, kroz neočekivane postupke, kombinacije i intervencije. Svako pojedinačno delo shvaćeno je kao poligon na kome umetnica rešava zadatak koji sama sebi postavlja. To može biti odnos prema temi, kada je moguće  identifikovati početni input/motiv u daljem postupku više ili manje apstrahovan ili do čega se došlo u obrnutom,  suštinski asocijativnom postupku  koji može da rezultira prepoznavanjem pojavnog. Potpuna bespredmetnost u kojoj boje i površine poput muzike stvaraju ritmove, harmonije i kontraste, predstavlja polje kojim ova umetnica suvereno vlada. U odnosu prema materijalu  koji ponekad afirmiše, a ponekad negira, ali po pravilu koristi da stvori nove i neobične celine, kod LJiljane nema ničeg „klasičnog“ i „konvencionalnog“. Unutrašnje zakonitosti njenog stvaralačkog univerzuma jedini su kriterijumi i merila i u odnosu prema značenju. Ove subjektivne nužnosti odnose primat nad široko prihvaćenim tumačenjima, simbolima i filozofskim konceptima koje se za LJiljanu ispostavljaju kao ograničavajuće i sputavajuće. 

Na posletku, nemoguće je ne ukazati na fascinantnu koegzistenciju između uskovitlanog i eksplozivnog „kreativnog nereda“ koji je rezultat ogromne, čak zastrašujuće kreativne dionizijske energije i istovremene potrebe za minimalizmom, svedenošću, ritmom i redom koje forsira racionalna, apolonijska  strana LJiljanine ličnosti. Ovakve stvaralačke „protivrečnosti“ sebi može dozvoliti samo umetnik siguran u sebe, koji brižljivo promišlja svet i koji je potpuno svestan ukupnosti ljudske baštine i čvrsto utemeljen u modernoj umetnosti. LJiljana Stevanović svakako pripada ovom odabranom društvu.

dr Ana Milošević

Beograd ‒ Smederevska Palanka

Violeta

Prethodni članak

Kursna lista – 13. septembar

Sledeći članak

Milanovčanke Marija Polomac i Bojana Vujadinović državne prvakinje u powerlifting disciplini benč pres