• 27.01.2023.

„SLOGA“: Hoćemo li moderan srpsko-evropski ili azijatsko-robovlasnički Zakon o radu

foto: GMInfo

Između čekića i nakovnja, tako se, prema rečima iz vrha Udruženih sindikata Srbije “Sloga”, ukratko može opisati trenutni položaj zaposlenih u Srbiji. S jedne strane visok stepen obespravljenosti kod povlašćenih poslodavaca zahvaljujući aktuelnom Zaknu o radu, s druge još gori položaj, praktično robovski, koji radnike očekuje ako na snagu stupi novi Vladin Zakon u proleće 2023., a koji se, kako upozoravaju, priprema po azijatskom modelu.

Da bi trenutno nepovoljno stanje okončali, odnosno predupredili buduća zakonska rešenja, koja država sprema u apsolutnu korist stranih kompanija, pre svega sa istoka, “Sloga” je otpočela kampanju predstavljanja i borbe za donošenje drugačijeg, pravednijeg Zakona o radu, napisanog prema svim pozitivnim evropskim pravnim normama.

Više od godinu dana, kako ističu, pisalo ga je jedanaest profesora Pravnog fakulteta, eksperata za radno pravo. Ima 374 člana i usklađen je sa evropskom socijalnom poveljom. Predstavlja osnov predloga koji je otvoren za sugestije u nizu javnih debata koje “Sloga” organizuje širom Srbije, na tribinama, u fabrikama, medijima i u ostalim sindikalnim udruženjima. Jedna od od takvih, bila je i u Gornjem Milanovcu, gde je sindikalcima iz milanovačkih preduzeća, izložena nova zakonska platforma, ali i pojašnjena bojazan šta se može desiti ako buduća zakonska rešenja budu još gora od postojećih.

– Cilj nam je da uradimo nešto što u Srbiji niko nije uradio, barem ne u poslednjih desetak godina. A to je da, nakon usvajanja ovog našeg predloga zakona, svi mi radnici budemo konačno na onom mestu gde treba da budemo u društvu, – rekao je, osim ostalog, ovom prilikom Mladen Filipović, generalni sekretar USS “Sloga”. – Mi pokušavamo da ovim rešenjima ponudimo donosiocima odluka mehanizam na osnovu koga će oni, koji zloupotrebljavaju prava radnika, odgovarati. Kada bi se usvojio, ovakav dokument će za sobom povući izmene drugih zakona i dodatno poboljšati kvalitet života uopšte ljudi u našem društvu.

Predsednik USS “Sloga”, Željko Veselinović, istakao je da bi usvajanje ovakvog Zakona bilo poželjno što pre, još do leta, jer obespravljenost, koju aktuelni zakon omogućava, ne može da rezultira ekonomskim progresom i izlaskom Srbije iz permanentne ekonomske krize. Sistemski zakon, kakav je Zakon o radu, definiše život celog stanovništva, ne samo radnika, već i mladih, koji će sutra biti radno angažovani, do penzionera, koji to više nisu. Kao takav, kako je rekao, zakon mora da bude dobar i ići na ruku obema stranama, kako zaposlenom, tako i poslodavcu, na opštu korist, a ne u prilog pojedinačnim interesima kao što je sada slučaj.

Veselinović je rekao da ceni podršku i iz političkog spektra javne scene, jer je takva saradnja neophodna kako bi došlo do promene čiju nužnost i hitnost političari moraju imati u vidu.

– Mi danas imamo jedan potpuno nakaradan Zakon o radu, oktroisan zakon, donet 2014. godine bez ikakve javne rasprave, u leto, praktično preko noći usred sezone godišnjih odmora, kad ni Skupština nije zasedala, – podsetio je Veselinović. – Ono što je sada još strašnije, jeste da se u nekim kineskim privrednim komorama i u kineskim kompanijama sprema nov Zakon o radu za Srbiju, koji bi ova Vlada predložila krajem 2022. a usvojila na proleće 2023. To je zakon koji ide na ruku kineskim investitorima, a svi ste svedoci kako se oni odnose prema radnicima iz Vijetnama, kao prema robovima. Upravo po tom modelu, koji ima primese azijatskog kapitalizma, i mi ćemo postati robovi u sopstvenoj zemlji. Ideja je, osim ostalog, da se ukine radni odnos za stalno, da svi mi, osim nekih državnih službenika, radimo po ugovorima koji se obnavljaju svakih šest meseci, da se pored fabrika grade naselja gde bi kineski poslodavci mogli da dovoze i naseljavaju radnike iz unutrašnjosti, a ako ih ne nađu, da ih dovode iz drugih zemalja, da im ovde služe kao roblje 24 sata dnevno, uz onakve uslove.

graf: USS Sloga

Kako je dodao Veselinović, kampanja za Zakon o radu kakav USS “Sloga” predlaže, sprovodi se u pravo vreme, jer su izbori na određenim nivoima zakazani za proleće, što će svim političkim činiocima ostaviti dovoljno prostora da se izjasne jesu li su za pravičan srpski ili interesni azijatski model, ili će ćutati, pa će se onda tačno znati i narod će videti ko je za zloupotrebe i proizvoljna tumačenja, a ko za uređen i pravičan sistem.

– Ne postoji mogućnost da neko kaže da će zakon koji predlažemo oterati strane investitore, jer je u potpunosti usaglašen sa evropskim vrednostima, gde su prava radnika neprikosnovena, – naglasio je Veselinović. – Ako poslodavci mogu da poštuju takve zakone u Nemačkoj, Hrvatskoj, Švedskoj, Belgiji, onda moraju da ga poštuju i u Srbiji. Kompanije koje to ne poštuju u svojim zemljama, a videli smo kako to izgleda u Zrenjaninu, još manje će ih poštovati kod nas. Dakle, da li ćemo imati za godinu dana zakon koji će štiti svakog radnika u našoj zemlji, ili ćemo imati azijatski zakon u Srbiji, nije teško odlučiti, barem za onoga ko našem stanovništvu želi dobro. Ko ne želi, i to će se pokazati u odnosu prema našem predlogu.

Potpredsednik USS “Sloga”, Vladimir Radosavljević je dodao:

Mladen Filipović, Željko Veselinović, Vladimir Radosavljević; foto: GMInfo

– Zakon, koji je aktuelan, tako je napisan da svako može da ga tumači kako hoće. Menja se maltene na mesečnom nivou, uredbama Vlade, koje su u suprotnosti sa istim tim zakonom, nekakvim preporukama, mišljenjima ministarstava, mišljenjima sudova, koja su neretko dijametralno suprotna u različitim slučajevima, a po istoj stvari. I kao takav omogućava stalne zloupotrebe, u čemu niko nije siguran, naročito radnik, kome je pravna sigurnost osnov opstanka i bez koga nema države, – izjavio je Radosavljević. – Međutim, sledeći korak, koji nam oni pripremaju, je potpuno ropstvo. Negde jeste u prirodi čoveka, koji je predator, da vlasnik kapitala duboko u duši želi jednom da postane i vlasnik naših života. Ali ljudi su upravo osmislili države i zakone da bi to sprečili. Ograničavanje tih primarnih nagona je sročeno kroz zakone. Ako vi napišete zakon, koji omogućava takve zloupotrebe, tu se ne može pobeći od činjenice da je vlastima to bila i namera, da postanu vlasnici naših života i da nas, zajedno da svojim stranim inevestitorima, eksploatišu do kraja. Zakon, koji mi predlažemo, to će sprečiti i vratiti sva evropska, civilizovana prava našim zaposlenima, – poručio je Radosavljević.

Šta zapravo nude nova zakonska rešenja iz USS “Sloga” i u kom pravcu oni nameravaju da poboljšaju stanje zaposlenih u Srbiji? Uz poruku radnicima da njihovi najveći životni problemi proizilaze iz lošeg postojećeg Zakona o radu, kao osnovne teze svog predloga, navode:

foto: GMInfo

Najpre ugovor od radu na određeno vreme, prema Zakonu za čije usvajanje se zalažu, može najduže trajati 12 meseci i potpisati se najvše 2 puta uzastopno sa istim radnikom. Ovako angažovan radnik imaće time ista prava i istu zaradu kao radnici zaposleni na neodređeno vreme. Ukoliko poslodavac posle ovog roka sa istim tim radnikom ne potpiše ugovor o radu na neodređeno, na istom ili sličnim poslovima neće smeti da angažuje drugog radnika tokom naredih godinu dana. Samim tim više neće postojati takozvano angažovanje po PP (privremeno povremenim) poslovima, pa samim tim ni uslovljavanja radnika po raznim interesnim privatnim osnovama. Probni rad moći će da traje najduže 3 meseca, a pripravnički staž najduže 12 meseci.

Prava radnika angažovanih preko agencija podrazmevaće da radnik ostvaruje istu zaradu, naknade i sva individulana i kolektivna prava kao i uporedni radnik u stalnom radnom odnosu, uključujući pravo na odmor, bolovanje, prava iz kolektivnog ugovora, pravo na članstvo u sindikatu, pravo na štrajk. Maksimalan broj radnika angažovanih preko takve agencije ne sme preći 10 odsto od ukupnog broja zaposlenih u jednoj firmi. Biće u skladu s tim potpuno pravno regulisani i ređi oblici radnog angažovanja, kao što su rad sa nepunim radnim vremenom, rad u domaćinstvu kod poslodavca, dopunski rad, rad od kuće.

foto: GMInfo

Što se zarada tiče, garantuje se njihova jednakost za iste poslove, kao i jednakost zarada žena i muškaraca. Uvećanja zarada su znatno povišena kako bi se destimulisalo angažovanje radnika van radnog vremena, dakle za prekovremeni rad, od 46 odsto na osnovnu zaradu, rad za državni praznik ili vikend uvećanjem osnovice za 300 odsto, rad noću za 36 odsto, terenski rad i u čestim promenama smena za 26 odsto, dok bi iznos za minuli rad bio 0,5 odsto po godini staža.

Takozvani minimalac bi se isplaćivao samo retko i u otežanim uslovima poslovanja, kao izuzetak od pravila. Definisao bi se kao iznos koji pokriva mesečnu potrošačku korpu prosečne porodice. Ostale naknade troškova su obavezujuće i takođe uvećane, od prevoza, ishrane, do regresa.

Zakon iz USS “Sloga” obezbeđuje obavezno učešće radnika u organima uprave poslodavca, a time i u donošenju najvažnijih odluka, kao što su odluke o raspodeli dobiti. Biće osnovani i posebni odeljci Sudova, kao Sudovi rada, koji će svaki radni spor morati da završe u roku od najviše 6 meseci.

Podrazumevaju se stroga zaštita radnika od svih oblika diskriminacije, nasilja i uznemiravanja. Uvodi se posebna zaštita trudnica, porodilja, roditeljstva, invalida, radno angažovane dece mlađe od 18 godina, kao i radnika u postupku stečaja ili već otpuštenih radnika.

Predstavljanje ovakvog predloga novog Zakona o radu, pored stručnih organizacija, profesora i sindikata “Sloga”, sprovode i pomažu “Internacionalni centar Olof Palme” i “CDR-Centar za dostojanstven rad”.

M.Mijatović/GMInfo.rs

Pratite nas i na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i Twitter nalogu.

Milos

Prethodni članak

„Trofej Gornjeg Milanovca 2021“: Utakmice za treće mesto i pobednika turnira večeras

Sledeći članak

DOPIS POSLAT ŠKOLAMA: Poznato do kada će đaci biti na zimskom raspustu!