• 15 maja, 2021

Većnici usvojili Nacrt Odluke o izmeni i dopuni o radnom vremenu ugostiteljskih objekata

foto: gminfo.rs

Pred milanovačkim opštinskim većnicima danas se našao i Nacrt Odluke o izmeni i dopuni o radnom vremenu ugostiteljskih objekata.

Naime, Uredbom o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti Covid-19 određene su odgovarajuće mere za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 kao i uslovi, način sprovođenja, izvršioci i sredstva za sprovođenje tih mera.

Dakle, navedenom Uredbom je ograničeno radno vreme ugostiteljskih objekata dok traje opasnost od širenja zaraze bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, čiju  je pandemiju proglasila Svetska zdravstvena organizacija.

Shodno tome Opštinska uprava opštine Gornji Milanovac je izradila Nacrt Odluke o izmeni i dopuni o radnom vremenu ugostiteljskih objekata i dostavila ga Opštinskom veću radi utvrđivanja Predloga i da kao svoj predlog uputili SO Gornji Milanovac na razmatranje i donošenje.

U Nacrtu Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata posle člana 9a dodaje se član 9b, koji glasi: 

„Izuzetno, dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti COVID-19, radno vreme ugostiteljskih objekata ograničava se uredbom i drugim opštim pravnim aktom nadležnog organa“

Prema rečima Dejana Kovačevića, predsednika opštine Gornji Milanovac postojeća Odluka o radu ugostiteljskih objekata na teritoriji opštine Gornji Milanovac sastoji se iz dva dela. 

– Prvi deo odnosi se od ponedeljka do petka, a drugi od petka do nedelje.  Radnim danima, kod nas, Odluka je da ugostiteljski objekti rade do 24 sata, a vikendom do 01 sat iza ponoći. S obzirom na epidemiološku situaciju, i na primenu pravilnika koji dolazi sa Republičkog nivoa, mi smo ubacili samo jedan član. A to je da dok traje pandemija koronavirusa, a s obzirom da Krizni štab Vlade Republike Srbije donosi odluke o ograničavanju radnog vremena ugostiteljskih objekata da se te odluke automatski odnose i na opštinu Gornji Milanovac. Onda mi, odnosno opštinska komunalna inspekcija ima osnov da traži zatvaranje tih objekata u 23 sata – kazao je Kovačević.

V. Popović, gminfo.rs

Violeta

Prethodni članak

Vlada Srbije: Maske obavezne u zatvorenom prostoru, a preporučene na otvorenom

Sledeći članak

Opštinsko veće: Savet za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji opštine Gornji Milanovac