Privatizacija graditelja brane u Svračkovu

U toku izgradnje brane, država se odlučila da privatizuje izvođača radova. Većinski paket akcija (70 odsto) građevinskog preduzeća Hidrotehnika-Hidroenergetika AD, koje vodi posao, prodat je tokom januara 2019. godine.

Udeo u vlasništvu kupila je beogradska firma Aqua Mont Service doo za 977.000 evra, uz ugovornu obavezu da investira dva miliona evra tokom naredne dve godine. 

Aqua Mont Service povećala je udeo u vlasništvu Hidrotehnike – Hidroenergetike AD poslednjih godina, pa je tokom februara 2021. vlasnik 91,3 odsto kapitala, kako pokazuju podaci Centralnog registra hartija od vrednosti. 

Izgradnja brane i akumulacije u Svračkovu najznačajniji je projekat na kome trenutno radi privatizovana Hidrotehnika-Hidroenergetika zbog čega je gotovo polovina ukupnog novca “očekivane realizacije od izođenja radova tokom 2019. godine” dolazi sa ovog mesta. 

Građevinsko preduzeće Hidrotehnika-Hidroenergetika osnovano je davne 1946. godine, a nakon privatizacije 2003. godine registrovano je kao akcionarsko društvo. Preduzeće ima dugu tradiciju izgradnje hidroobjekata sa više od 52 izgrađene brane u zemlji i inostranstvu, među kojima su Đerdap i Bajina Bašta, ali i pojedine u Alžiru i Tunisu. 

Firma Aqua Mont Service registrovana je 2007. godine na beogradskoj Čukarici, a sa njom povezane firme iste delatnosti posluju u Crnoj Gori i Hrvatskoj. Firma je u vlasništvu Aleksandra Milosavljevića (53) koji važi za jednog od naših najuspešnijih spaleo ronilaca.     

Izgradnja brane i akumulacije u Svračkovu najznačajniji je projekat na kome trenutno radi privatizovana Hidrotehnika-Hidroenergetika zbog čega je gotovo polovina ukupnog novca “očekivane realizacije od izođenja radova tokom 2019. godine” dolazi sa ovog mesta.