• 30 маја, 2020

Obradović: Milanovac se ne nalazi na listi gradova i opština koje imaju zagađen vazduh

foto: Branka Vučićević Vučković

Na osnovu važećeg Zakona o zaštiti vazduha, kao i na osnovu Mišljenja Ministarstva zaštite životne sredine, opština Gornji Milanovac nije u obavezi izrade Plana zaštite vazduha i ne nalazi se na listi gradova i opština koje imaju zagađen vazduh, saznajemo Nevene Obradović, šefa Kancelarije za zaštitu životne sredine.

Ona je istakla da je Opština Gornji Milanovac gasifikovana i sva industrijska zona i većina privatnih korisnika koristi prirodni gas za grejanje, tako da ne postoje posebni zagađeni delovi grada.

U predhodnom periodu je praćen kvalitet vazduha na lokacijama zone sa sportsko rekreativnim sadržajima (merno mesto br.10 – “ gradski bazen ”); industrijska zona- severna (merno mesto br.11 – “ fabrika Metalac”); industrijska zona – južna (merno mesto br.12 -“ fabrika A.D. Takovo”); zona sa predškolskim i školskim ustanovama (merno mesto br.13 ul. V.Karadžića –vrtić „Sunce“); zona centra – ( merno mesto br.14 – krug gradske bolnice; zona izvan centra (merno mesto br. 15 – “ Ul. 1300 kaplara”). Sve lokacije su imale dobar kvalitet vazduha znatno ispod dozvoljenih vrednosti – kazala je za gminfo Nevena Obradović i dodala da izveštaj koji potvrđuje ove rezultate se nalazi na pomenutom sajtu, a u pisanom obliku u Kancelariji za zaštitu životne sredine.

Nevena Obradović, šef Kancelarije za zaštitu životne sredine

Zbog toga je određeno jedno stalno merno mesto u skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha i preporukama Zavoda za javno zdravlje Čačak. U budućnosti izgradnjom pristupne saobraćajnice na auto-put saobraćaj grada će biti znatno rasterećen i emisije iz vozila dodatno smanjene. Lokalni registar izvora zagađenja koji vodi Kancelarija zaštite životne sredine dokumentuje da na teritoriji naše opštine ne postoje značajni emiteri zagađenja vazduha – kaže Nevena Obradović, šef Kancelarije za zaštitu životne sredine.

Opština Gornji Milanovac od 2014.godine donosi godišnji Program merenja kvaliteta vazduha u okviru Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Gornji Milanovac, na koji saglasnost daje Ministarstvo zaštite životne sredine, a potom se usvaja na Opštinskom veću.

Naša opština je među prvima u Republici Srbiji razvila sistem monitoringa kvaliteta vazduha i sve podatke zvanično prosleđujemo Agenciji za zaštitu životne sredine, radi uvođenja naših podataka u državni monitoring. Većina opština tek sada ulazi u ovu proceduru – kazala je Obradović i dodala – U ovu svrhu angažujemo akreditovani Zavod za javno zdravlje Čačak koji Kancelariji za zaštitu životne sredine opštinske uprave opštine Gornji Milanovac dostavlja mesečne izveštaje, kao i sumirani godišnji izveštaj o kvalitetu vazduha.

Merni uređaj se nalazi u ulici Tihomira Matijevića br. 4 i meri kvalitet ambijentalnog vazduha šire zone centra grada 365 dana u godini. Parametri koji se prate su: SO2, čađi, NO2 i ukupne taložne materije sa teškim metalima (arsen, živa).

Prema rečima šefice Kancelarije za zaštitu životne sredine za sva navedena ispitivanja dobijaju se mesečni i godišnji izveštaji koji se postavljaju na zvaničnoj stranici kancelarije na sajtu naše opštine, jer predstavljaju informacije od javnog značaja.

Tu se nalaze podaci od 2014.godine do danas i svi mereni parametri su značajno ispod dozvoljenih i govore u prilog tome da je vazduh dobrog kvaliteta – zaključila je Nevena Obradović.

Podaci se nalaze na Linku: http://www.gornjimilanovac.rs/ekoloska-monitoring-vazduh.html

V.P. gminfo.rs

Violeta

Prethodni članak

Kabare Zorana Simovića

Sledeći članak

Prvi rebalans budžeta i 75 miliona dinara za realizaciju planiranih projekata