• 28 oktobra, 2020

Otvoreno pismo lekara Dečjeg odeljenja Opšte bolnice sugrađanima

foto: gminfo.rs

Povodom Odluke v.d. direktora Doma zdravlja Gornji Milanovac Aleksandra Čivovića, da je novo radno vreme Odeljenja za zdravstvenu zaštitu dece i omladine od 07:00 do 20:00 sati svakoga dana, kao i subotom, nedeljom i državnim praznicima, a da zbrinjavanje hitnih slučajeva van redovnog radnog vremena, obavlja Dečije odeljenje Opšte bolnice Gornji Milanovac, milanovačkoj javnosti otvorenim pismom obratio se kolektiv lekara Dečjeg odeljenja milanovačke bolnice. Pismo prenosimo u celosti.

Pod pritiskom menadžmenta Doma zdravlja Gornji Milanovac došlo je do reorganizacije rada pedijatrijske službe. To je dovelo do reperkusija u vidu dodatnog opterećenja na Odeljenje pedijatrije Opšte bolnice Gornji Milanovac.

Osim toga, zbog iznetih neistina u vezi sa našim radom i navodima da odbijamo da radimo svoj posao, bili smo prinuđeni da insistiramo da svaka služba zdravstvene zaštite radi svoj deo posla, pa prema tome i dežurne ambulante Službe hitne medicinske pomoći.

Zbog toga iznosimo detaljno situaciju u kojoj smo se zatekli.

Do pre deset godina u Gornjem Milanovcu je postojao i dobro radio Zdravstveni centar. Njegovim administrativnim ukidanjem nastali su Opšta bolnica i Dom zdravlja kao nezavisne ustanove. Od tog trenutka Dečije odeljenje radi sa četiri pedijatra, sa povremenim izmenama, jer je bilo situacija kada je radilo samo troje.

Istovremeno, isti lekari pokrivaju i rad sa novorođenom decom u porodilištu (redovno i po pozivu), uz konsultativne preglede na Odeljenju hirurgije. Ne postoji smenski rad, jer ga je nemoguće organizovati, pa tako se iz druge smene nastavlja dežurstvo ili se iz dežurstva nastavlja sa radom u prvoj smeni.

Na Odeljenju se rade specijalistički pregledi, kontrole posle hospitalizacije, pregledi dece u prvom mesecu i zbog BCG vakcinacije, kao i kardiološki pregledi.

Zbog velikog broja prekovremenih sati, koje nismo u mogućnosti da obavimo zbog zakonskog ograničenja, a koja uz dežurstva obuhvataju i pripravnost, naša služba je više puta preko odgovornih lica upućivala molbe i zahteve da se zaposli još pedijatara.

Prema normativima koje je propisao Republički fond zdravstvenog osiguranja broj lekara se u ovoj službi proračunava, ne prema broju radnih sati i dana i stepenu odgovornosti, nego prema broju žitelja u naselju i, shodno tome, broju bolesničkih kreveta. Prema tim normativima i broj postelja je fiktivno smanjen pa se tokom perioda epidemija na lečenju nalazi mnogo više pacijenata u odnosu na naše kapacitete.

Od sredine septembra 2020. godine, posle dvadeset osam godina, ukinuta su dežurstva pedijatrima Doma zdravlja Gornji Milanovac. V.D. Direktora Doma zdravlja je svojom voljom, bez saglasnosti direktora Opšte bolnice i zaposlenih u ovoj službi, neovlašćeno počeo da uređuje funkcionisanje ustanove u kojoj nije zaposlen.

S obzirom da je brojno stanje lekara na Odeljenju pedijatrije daleko lošije u odnosu na broj zaposlenih u Dečjem dispanzeru Doma zdravlja morali smo da se zaštitimo od brojnih pregleda, koji prema stepenu hitnosti ne zahtevaju pregled tokom noći. Trijaža se radi u svim zemljama sveta na primarnom nivou, a to obuhvata izabrane lekare ili urgentne centre. Od ustanove sekundarne zaštite (Opšta bolnica) očekuje se da radi ono što pripada primarnom nivou (Dom zdravlja) i tako troši sveukupne resurse. Da napomenemo, načelnica u decembru stiče uslov za penzionisanje, a kolega je na postdiplomskom usavršavanju u Beogradu. Osim toga, na Odeljenju je nedovoljan broj medicinskih sestara koje mogu da rade u smenama.

U ovoj službi se obavlja poluintenzivna i opšta nega dece od rođenja do 19 godina, sa povremenom potrebom za hitnim transportovanjem u ustanove višeg stepena zdravstvene zaštite.

Takođe, prostorno, posebno u uslovima neophodnosti održavanja interpersonalne distance, naša čekaonica nema dovoljno prostora da pruži zadovoljavajuću bezbednost. Nemamo izdvojen prostor gde bi deca mogla da se ambulantno inhaliraju ili primaju muskularnu terapiju.

Izdvojenost službe na drugom spratu onemogućava i lak pristup pacijentima zbog postojanja spiralnog stepeništa na kome često nema osvetljenja. Pritiskom na zvono pri javljanju za ambulantne preglede, remeti se mir stacionarnih pacijenata.

S obzirom da na Dečjem odeljenju Opšte bolnice Gornji Milanovac ne postoje uslovi za ambulantni rad, jer taj deo posla pripada primarnoj zdravstvenoj zaštiti, tj. Domu zdravlja, molimo naše sugrađane za razumevanje i podršku.

Takođe, nadamo se da će i šira zajednica, opštinske i druge nadležne strukture, imati sluha za ovaj problem, jer je prevencija najbolji lek, ali su neizbežne situacije kada mora da se interveniše i na drugi način.

Radi koristi i zadovoljstva svih,

Kolektiv lekara Dečjeg odeljenja Opšte bolnice Gornji Milanovac

24.09.2020.godine

Violeta

Prethodni članak

Šutić: Odluka Čivovića da hitne slučajeve obavlja Dečije odeljenje je nekorektna i zalaženje u drugi atar

Sledeći članak

Dveri u medijskom mraku?